Posadziliśmy kolejne drzewa! Prośrodowiskowa akcja w Wieliczce za nami!

Akcja sadzenia drzew

O tym, jak ważną funkcję pełnią drzewa nie trzeba nikogo przekonywać. Akcja sadzenia drzew i krzewów w dniu 9 kwietnia pokazała, że mieszkańcom naszego regionu ochrona środowiska w najbliższej okolicy szczególnie mocno leży na sercu.

Mimo deszczowej pogody licznie stawili się oni na organizowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka”, Powiat Wielicki i Fundację Aeris Futuro, wydarzeniu. Na terenie Wieliczki i Baryczy blisko 100 osób posadziło w sumie 1000 drzew i krzewów.

Po co nam drzewa?

Lasy pokrywają ponad 30% lądów na Ziemi, a co roku tracimy ich aż 13 mln ha. Postępująca degradacja terenów doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 mld ha. Choć 15% obszarów objętych jest ochroną, różnorodność biologiczna jest wciąż zagrożona. Zapobieganie wylesianiu i pustynnieniu, w wyniku działalności człowieka, jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.

Drzewa pobierają dwutlenek węgla z atmosfery i uwalniają z powrotem do powietrza tlen w procesie fotosyntezy. Produkują tlen, poprawiają jakość powietrza, łagodzą skutki zmian klimatycznych. Na jednym hektarze posadzić można nawet kilka tysięcy drzew, które mogą znacznie wzbogacić ekosystem.

Skutki zmian są tak daleko idące, że zrównoważone gospodarowanie lasami, ochronę ekosystemów i przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności biologicznej ujęto w jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (tzw. SDGs), przyjętych do realizacji przez państwa członkowskie ONZ.

Dlaczego przeprowadziliśmy akcję nasadzeń w Wieliczce?

LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Gdy tylko wydarzenie zostało zapowiedziane, zaraz zaczęły spływać liczne zapytania o udział ze strony wieliczan, krakowian, pracowników kopalni. Na wydarzeniu pojawili się chętnie, rodzinnie, mimo nienajlepszej pogody. – Organizując tę akcję, chodziło nam nie tylko o to, żeby wspólnie posadzić drzewa, które wzbogacą przyrodniczo zielone tereny kopalni. Chcemy dawać dobry przykład, zachęcać do dbania o środowisko w regionie, ale też pokazać, że małymi krokami dokonać możemy rzeczy wielkich, wspólnie przyczynić się do zmian klimatu na lepsze — podsumowuje Paweł Nowak, Prezes Zarządu KopalniSoli „Wieliczka” S.A.

Lasy zamieszkuje ponad 80% wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. Ich znikanie to również wymieranie gatunków i zagrożenie dla stabilności całych ekosystemów.

Dzięki tej akcji region zyskał tysiąc dodatkowych drzew i krzewów. Jego obszar wzbogaciły m.in. dęby, buki, topole, olchy, brzozy, klony, jesiony, jarzębiny, ale też stare odmiany jabłoni, wiśni i czereśni — w sumie 14 gatunków. Posadziliśmy je wspólnie z mieszkańcami nie tylko obok szybów Boża Wola i Kościuszko, ale przede wszystkim w Baryczy, co ma szczególne znaczenie dla „ochrony” Wieliczki od strony granicy z Krakowem – zapewnia Damian Konieczny, Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Różnorodność biologiczna jest ważna

pracownicy kopalni Wieliczka sadzą drzewa

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. Zapytaliśmy uczestników, co ich skłoniło do przyjścia na akcję:

Mieszkamy w Strumianach, chciałem dać dobry przykład swoim dzieciom, że przy okazji miłego spędzania soboty można zrobić coś dobrego dla środowiska – zdradza nam Pan Piotr.

Nasze pociechy to dzieci błota, dlatego bez chwili wahania mimo deszczu zdecydowaliśmy się przyjechać. Młodsze dziecko musiało zostać w domu, ale Filip jest tu z nami, planujemy posadzić kilkadziesiąt drzew – mówi młode małżeństwo, rodzice najmłodszego uczestnika akcji.

Chciałem zabrać tutaj brata, ale się rozchorował, nie mógł mi pomóc z tymi drzewami – żali się 10-latek. Ale jest tu ze mną mama, wspólnie damy radę! – rozchmurza się zaraz potem.

Mieszkamy w Krakowie, nieopodal wysypiska śmieci – im więcej drzew w tej okolicy tym czystsze powietrze, po prostu chciałem mieć w tym działaniu swój udział – zapewnia starszy pan z okolic Baryczy.

Bardzo lubię sadzić drzewa, u siebie mam już hektar lasu. Wziąłem udział w tej akcji, by dać przykład innym, działać na rzecz środowiska – mówił jeden z kilkunastu pracowników kopalni uczestniczących w tej akcji.

Nie zabrakło także wielickich strażaków. – Zazwyczaj pracujemy w cięższych warunkach, w tym przypadku jedyną przeciwnością była pogoda – reszta samą przyjemnością. Sadzenie drzew wśród zieleni i śpiewu ptaków, w towarzystwie mieszkańców regionu było miłym doświadczeniem – cieszy się Prezes OSP Wieliczka, Tomasz Broniowski.Pomagamy nie tylko ludziom, ale i środowisku. Dziękujemy kopalni i powiatowi za zaproszenie – dodaje.

wieliccy strażacy

Gatunki drzew sadzone przez uczestników akcji zostały starannie dobrane przez ekspertów Fundacji Aeris Futuro. Sadząc rodzime gatunki drzew i krzewów, wpływamy na większą bioróżnorodność regionu w sposób najbardziej pożądany. Korzystają zapylacze, ptaki i cały ekosystem. Jeśli na danym terenie pojawiają się drzewa, to zwiększa się jego retencja, czyli zdolność do zatrzymywania wody.

W przypadku terenów przy szybie Kościuszko i w Baryczy, gdzie dolne części działek są podmokłe, posadzone powyżej nich drzewa zatrzymają szybszy odpływ wody, tworząc lepsze warunki bytowe m.in. dla płazów – wyjaśnia Bartłomiej Oleszko, sozolog z fundacji, który dobierał drzewa i krzewy m.in. pod kątem bioróżnorodności.
– Każda działalność człowieka oddziałuje na środowisko, gdyż jesteśmy jego częścią, ale Możemy starać się rekompensować szkodliwy wpływ i emisje CO2 poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie, tak jak podczas tej akcji. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie ma możliwości skompensowania wszystkiego. Aby mieć szansę na powstrzymanie zmiany klimatu, konieczna jest zmiana naszych przyzwyczajeń, które są kształtowane przez nadpodaż produktów i usług, ale jednocześnie kształtują wygląd gospodarki. Występuje tutaj sprzężenie zwrotne, którego przełamanie wydaje się niemożliwe, jeśli jednak nie nastąpi, najbliższe stulecia i klimat na Ziemi będą naprawdę trudne. – wyjaśnia Marek Piątkowski, Prezes Fundacji Aeris Futuro. – Obliczyliśmy, że posadzone podczas tej akcji drzewa i krzewy mogą skompensować do 75 ton CO2, ale w skali 100 lat. To oczywiście cenny wkład w ochronę środowiska i klimatu, ale trzeba działać znacznie aktywniej– dodaje.

Sadzonki drzew zostały sfinansowane przez Powiat Wielicki w ramach Projektu Zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005 w celu realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „#drzewodlaklimatu”, która jest częścią akcji I Małopolski Dzień dla Klimatu. Mieszkańcy powiatu wielickiego udowodnili swoją obecnością i zaangażowaniem, że nie są obojętni wobec zmian klimatu. Ta akcja pokazała, że wspólnymi siłami potrafimy zdziałać wiele dobrego dla naszego środowiska. Mam nadzieję, że to wydarzenie zapoczątkuje wśród nas kolejne dobre praktyki. – mówi Jolanta Wiśniewska, Doradca ds. klimatu i środowiska w powiecie wielickim.

Sadzimy drzewa dla dobra klimatu

Akcja CSR zorganizowana została w ramach współpracy międzysektorowej. Powiat Wielicki zapewnił sadzonki drzew i krzewów – w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (musimy dać całość, bo są też inne projekty LIFE ekomałopolska). Partnerem była Fundacja Aeris Futuro, która od 2005 roku propaguje ideę sadzenia drzew w ramach programu „Czas na Las”, który ma za zadanie offsetować emisje CO2. Fundacja zasadziła wraz z firmami, instytucjami, szkołami już 1,68 mln sztuk. Kopalnia podjęła się zorganizowania akcji, zapewniając zielone tereny, na których posadzono drzewa i krzewy.

Ty też możesz posadzić drzewo – wejdź na naszą stronę i POSADŹ SWOJE DRZEWO!