Razem z Chubb sadzimy drzewa owocowe

Razem z firmą Chubb dziś, czyli 3 listopada rozpoczynamy sadzenie aż 500 drzew! Grupa 30 wolontariuszy firmy Chubb, wspierana przez Urząd Miasta Radomia zamieni opanowany przez roślinność inwazyjną teren miejski w przestrzeń, która stanie się zieloną oazą bioróżnorodności. Razem posadzimy drzewa owocowe.

Na udostępnionych nam przez miasto Radom terenach miejskich posadzimy gatunki takie jak: grusza polna, jabłoń dzika, czereśnia ptasia, jarząb pospolity, a także krzewy jak np. głóg.  Wybraliśmy drzewa owocowe, ponieważ będą stanowiły naprawdę solidne wsparcie dla ptaków oraz dzikich zapylaczy, a tym samym będą zwiększały różnorodność gatunkową, dzięki czemu lokalny ekosystem stanie się bardziej stabilny oraz odporny na zachodzące zmiany.

Teren, na którym zaplanowaliśmy sadzenie, był obficie porośnięty przez nawłoć kanadyjską oraz stopniowo panowanie przejmowały również inwazyjne klony jesionolistne.

Nawłoć kanadyjska, choć może nas zachwycać swoim pięknym kolorem, stanowi jednak znaczące zagrożenie dla roślin rodzimych. Do inwazyjnych gatunków obcych zaliczamy bowiem rośliny, zwierzęta, a także patogeny oraz wszelakie inne organizmy, które nie są rodzime dla lokalnych ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku, a nawet negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka i gospodarkę.

Dzięki likwidacji obcych, ekspansywnych roślin oraz posadzeniu rodzimych gatunków drzew, charakter tej przestrzeni zmieni się diametralnie i wiemy, że przyniesie to korzyść nie tylko lokalną, ale także globalną, ponieważ sumując małe działania, możemy uzyskać istotny, szeroki i wyraźnie odczuwalny efekt.

Warto wspomnieć, że zaplanowane z firmą Chubb dzisiejsze przedsięwzięcie to nie tylko sadzenie drzew i krzewów, to kompleksowy program wspierania ptaków oraz owadów, w harmonogramie dzisiejszego spotkania są także wykłady edukacyjne oraz warsztaty budowania budek dla ptaków i hoteli dla owadów.

Dziękujemy Chubb za  uczestnictwo w projekcie Czas na Las!