UPM RAFLATAC I RHENUS LOGISTICS – wspólnie posadziliśmy 1000 drzew!

Zdjęcie przedstawiające uczestników akcji sadzenia w Wielkopolskim Parku Narodowym

Wielkopolski Park Narodowy zyskał 1000 drzew dzięki UPM Raflatac i Rhenus Logistics!

Wielkopolski Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych w Polsce, zajmuje obszar 75,84 km² i może się poszczycić ponadprzeciętną bioróżnorodnością. Niestety, nawet na tym obszarze wspomniana bioróżnorodność potrzebuje wsparcia – Park nie uniknął inwazji obcych gatunków roślin z innych kontynentów, a ich znacząca część to gatunki bardzo ekspansywne i trudne do eliminacji, dlatego stanowią istotne zagrożenie dla rodzimej przyrody. Do inwazyjnych gatunków drzew w Parku zaliczane są m.in.: klon jesionolistny, czeremcha późna (amerykańska) czy robinia akacjowa. Choć niejednokrotnie zachwycają nas swoją urodą, gatunki inwazyjne powodują zmniejszenie różnorodności gatunkowej i wpływają negatywnie na niemal wszystkie ekosystemy. Zanikanie rodzimych gatunków roślin, taśmowo pociąga za sobą zanikanie zwierząt, które tracąc pożywienie i schronienie mają coraz mniejsze szanse na przetrwanie.

Jaki jest cel sadzenia drzew w WPN?

Sadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów to strategia, która pomaga opanować natłok niepożądanych gatunków oraz wspierać lokalną przyrodę, tym samym zabieg ten podnosi odporność i stabilność ekosystemów, chroniąc różnorodność biologiczną na terenie Parku.

Chcąc zrealizować powyższe cele razem z firmami UMP Raflatac i Rhenus Logistics Poland zaplanowaliśmy akcję sadzenia 1000 drzew na terenie WPN. W ramach akcji zasadzone zostały gatunki rodzime, takie jak: dąb bezszypułkowy, grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, głóg pospolity, czereśnia ptasia, grusza polna, jabłoń dzika, czeremcha pospolita.

Sadzenie przebiegło w ramach akcji #GrowTogether i odbyło się dzięki ścisłej współpracy i wzajemnym wsparciu.

Partner akcji, UPM Raflatac to jeden z przodujących dostawców materiałów etykietowych na świecie. W trosce o klimat firma aktywnie propaguje cele zrównoważonego rozwoju, a w procesie tworzenia swoich produktów stosuje zasady ograniczania, recyklingu, odnawiania i ponownego wykorzystania w pełnym zakresie.

Partnerem akcji była także firma Rhenus Logistics Poland. Obecna na polskim rynku od 1995 roku Grupa Rhenus jest jednym z czołowych dostawców usług logistycznych, a także usług z zakresu digitalizacji, archiwizacji dokumentów i recyclingu.


Serdecznie dziękujemy za współpracę w ramach programu „Czas na las”, dzięki której Wielkopolski Park Narodowy wzbogacił się o 1000 drzew!