SOFTSERVE – majowe sadzenie w PNGS

Czas_na_las-SofserveSadzenie w PNGS odbyło się w ciepły majowy dzień. Spędziliśmy go w towarzystwie wolontariuszy i pracowników firmy SoftServe – razem dołożyliśmy się do poprawienia obecnej sytuacji Parku Narodowego.

Nowe nasadzenia to szansa przywrócenia Parku jego naturalnego charakteru. Proste sadzenie drzew może zmienić naprawdę dużo, jeżeli zaangażowani wiedzą co robią. Wspólnie z pracownikami i wolontariuszami firmy SoftServe posadziliśmy 1000 nowych drzew, buków.

Dlaczego byk? Nie był to oczywiście przypadek. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich drzew, które jest dla tych terenów typowe i świetnie sobie tutaj radzi. Niestety, gospodarka człowieka na tych obszarach, prowadzenie hut szkła, wymagały dużych ilości drewna i w pewnym momencie lasy jodłowo-bukowe z tych obszarów zostały całkowicie usunięte, a następnie zastąpione monokulturą świerkową.

Sadzenie w PNGS – kilka słów o samym miejscu

Park powstał w 1993 r., jego powierzchnia sięga blisko 6340 ha. Zlokalizowany na terenie Sudetów Środkowych. Znajdziemy tu liczne piaskowce powstałe dzięki spływającym rzekom. Jeszcze 100 mln lat temu ten teren należał do fragmentu wielkiego morza. Dzięki temu jego krajobraz jest teraz wyjątkowy. Występują tu niespotykane formy gór, które przetrwały miliony lat – Błędne Skały, Szczeliniec Wielki.

W granicach parku znajduje się również fragment Wzgórz Lewińskich, które przylegają do Gór Stołowych od południowego zachodu. Zbudowane z granitoidu kudowskiego. Szacuje się, że powstały nawet 330 mln lat temu.

Najstarszymi skałami, które możemy spotkać w PNGS, są łupki łyszczykowe. Dzięki łatwej dostępności Gór Stołowych oraz Wzgórz Lewińskich występowała na tym obszarze znaczna eksploatacja zasobów, która znacząco zdegradowała niektóre tereny. Obecnie wydobywa się wyłącznie piaskowce ciosowe w Radkowie i okolicach Polanicy-Zdroju.

Dlaczego sadzenie w PNGS było tak ważne?

W związku z dominacją sztucznego drzewostanu świerkowego wskazana jest ingerencja człowieka w poprawę sytuacji parku. Obecnie przebudowie podlega 3000 ha lasu. Świerki, które tu przeważają, mają płytki system korzeniowy, ponadto warstwa gleby, która pokrywa skalne podłoże, jest płytka. Pojawiają się straty w drzewostanach – wiatrołomy czy wiatrowały.

Jest to szczególnie widoczne w okresie przedwiośnia oraz późnej jesieni, kiedy gleba jest mocno wilgotna. Takie zjawiska powodują osłabienie drzew, które stają się idealnym środowiskiem dla kornika drukarza. W związku z tym konieczne jest uzupełnianie wylesionych miejsc poprzez nowe nasadzenia.

Majowe sadzenie w PNGS – skąd nasz wybór?

Na nasze nasadzenie wybraliśmy początek maja, gdyż wegetacja na tych terenach rozpoczyna się nieco później niż na nizinach. Wówczas kwitnie głóg, jarząb pospolity, świerki i jodły. Jest to także czas wzrostu pełników europejskich nazywanych różami kłodzkimi, które są uznawane za atrybut ziemi kłodzkiej. Jest to także czas narodzin młodych saren czy jeleni szlachetnych. Wykluwają się młode ptaki – dzięcioła, sóweczki czy czeczotki.

Mimo coraz cieplejszych dni, na Szczelińcu Wielkim wciąż można spotkać śnieg. Sam Szczeliniec to formacja skalna bardzo ciekawej struktorze geologicznej. Charakteryzuje się oryginalnym mikroklimatem – wilgotno i chłodno. Te uwarunkowania sprzyjają rozwojowi mchów i porostów.

Wspólnie z pracownikami i wolontariuszami firmy SoftServe posadziliśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych 1000 nowych sadzonek – buków.

Buki to jedne z  najpiękniejszych polskich drzew. Są w stanie wyprodukować 7000 litrów tlenu na dobę. Jak również są wydajnymi producentami ściółki. Bukowe liście posiadają duże ilości związków wapnia. Dzięki czemu buki wzbogacają ziemię i przeciwdziałają wyjaławianiu.

Serdecznie dziękujemy firmie SoftServe za wkład w poprawę ekosystemu poprzez nasadzenie 1000 drzew, które sadzimy wspólnie w ramach projektu CZAS NA LAS.