ARROW ELECTRONICS – 100 drzew owocowych na terenie szkoły w Gdańsku

Obecność drzew na terenach miejskich korzystnie wpływa na bardzo wiele obszarów życia dotyczących nie tylko klimatu i środowiska, ale także komfortu i zdrowia przebywających na tym terenie ludzi. W mieście liczy się każdy skrawek zieleni, a drzewa mają szczególne znaczenie – ich obecność to nie tylko cień w upalne dni czy poprawa estetyki otoczenia.

Drzewa w mieście są przydatne, ponieważ:

  • Pomagają w walce ze smogiem, absorbują szkodliwe gazy z powietrza, a duża część zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu zawieszonego osadza się na liściach, igłach, gałęziach i potem jest spłukiwana przez opady.
  • Zatrzymują wody opadowe w gruncie, pozwalają im wniknąć w glebę oraz dostarczają cień, dzięki czemu woda wolniej wyparowuje z niższej roślinności.
  • Dzięki procesowi transpiracji obniżają temperaturę.
  • Redukują hałas – odpowiednio posadzone mogą zmniejszyć hałas nawet o 50%.
  • Obniżają poziom stresu i agresji u ludzi, tworzą spokojne miejsca, sprzyjające wypoczynkowi i kontaktom społecznym.
  • Zwiększają bioróżnorodność, zapewniając zwierzętom pożywienie i miejsce do życia.
  • Pozytywnie wpływają na rozwój mózgu dzieci, poprawiają koncentrację, w świetle nowych badań także mogą łagodzić objawy ADHD.

Na terenie placówki edukacyjnej w Gdańsku posadziliśmy 100 drzew owocowych.

20 kwietnia pełni entuzjazmu wolontariusze z firmy Arrow Electronics, pod czujnym okiem naszych ekspertów, posadzili na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku aż 100 pięknych czereśni. Każde drzewo to istotne wsparcie dla bioróżnorodności, a drzewa owocowe zasługują pod tym względem na szczególną uwagę.  By zwiększyć odporność drzew na czynniki stresowe środowiska, wybraliśmy stare, tradycyjne odmiany czereśni.

Aleja czereśniowa, która powstała dzięki pracy wolontariuszy z całą pewnością będzie zachwycająca nie tylko w okresie kwitnienia. Oprócz wymienionych wyżej korzyści drzewa będą także pełnić funkcję edukacyjną, umożliwiając dzieciom np.  obserwowanie pojawiających się na drzewach owadów i ptaków.

Dlaczego tego typu wydarzenia są potrzebne? 

Wspólne sadzenie to nie tylko zorganizowane działanie na rzecz klimatu i przyrody – tego typu przedsięwzięcia wpływają pozytywnie na wiele sfer życia, choć nie wszystkie korzyści wydają się oczywiste i wyraźnie dostrzegalne. Akcje sadzenia m.in. pomagają poszerzać ekologiczną świadomość osób, które biorą w nich udział. Poczucie satysfakcji wzrasta, kiedy uczestnicy zyskują wiedzę na temat pozytywnych efektów swojego działania, w rezultacie chętniej podejmują później podobne aktywności, bardziej doceniają obecność zieleni oraz przekazują pozyskaną wiedzę kolejnym osobom. Grupowe wydarzenia to również przyjemny ruch na świeżym powietrzu, a także możliwość integracji pracowników – wspólna praca w pocie czoła i zasłużony relaks to spajające zespół doświadczenie. Warto ponadto nadmienić, że nawet drobne, ale samodzielne przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia poczucia sprawczości, które jest istotne dla psychicznego dobrostanu człowieka.

Parterami wydarzenia byli One Tree Planted oraz Arrow Electronics.

Firma Arrow Electronics to globalny dystrybutor i dostawca usług technologicznych związanych z produktami komputerowymi i komponentami elektronicznymi. W ramach obchodów Miesiąca Ziemi firma Arrow Electronics wsparła dziesiątki organizacji zajmujących się ochroną środowiska na całym świecie, m.in. zaangażowała się w projekt „Czas na las”.

Nad całym wydarzeniem czuwała także globalna organizacja One Tree Planted, mająca na celu zwiększenie zalesienia na całym świecie. Wartości, którymi kieruje się One Tree Planted, są zgodne z tymi, które sterują działaniami naszej Fundacji. Wartości te to m.in.: przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona bioróżnorodności i odbudowa zniszczonych ekosystemów poprzez sadzenie drzew.

Dziękujemy One Tree Planted oraz Arrow Electronics za inspirującą współpracę i mamy nadzieję, że drzewa posadzone na terenie szkoły w Gdańsku będą doceniane nie tylko przez uczące się tam dzieci!