Warsztaty przyrodnicze dla szkół i przedszkoli w Wieliczce i Gdowie

Warsztaty


Warsztaty przyrodnicze organizowane w Wieliczce i Gdowie to wyjątkowa szansa dla uczniów na odkrycie fascynującego świata ekologii poprzez interaktywne zajęcia i praktyczne doświadczenia. Głównym celem tych warsztatów jest nie tylko dostarczenie teoretycznej wiedzy na temat ekologii, ale przede wszystkim zaangażowanie uczestników w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska.

Przykładowe tematy warsztatów przyrodniczych dla szkół i przedszkoli w Krakowie:

 • Jak prawidłowo segregować śmieci i po co to robimy,
 • Co to jest obieg zamknięty i jak go wspierać,
 • Woda i jej rola w przyrodzie,
 • Jak oszczędzać wodę,
 • Pszczoły i ich znaczenie dla bioróżnorodności,
 • Jak ograniczać zużycie plastiku,
 • Co to jest klimat i dlaczego się zmienia, 
 • Skąd się bierze energia elektryczna i jak ją oszczędzać, 
 • Co ubrania mają wspólnego z ekologią, 
 • Jak podróżować ekologicznie, odpowiedzialnie i bezpiecznie.

Warsztaty praktyczne:

 • Budowa domków dla owadów,
 • Budowa domków dla jeży,
 • Budowa budek lęgowych dla ptaków,
 • Budowa lasu w słoiku,
 • Warsztaty zero waste i upcyklingu.

Warsztaty kładą duży nacisk na rozwijanie postaw troski o naturę. Bezpośredni kontakt z przyrodą umożliwia uczestnikom zdobycie szacunku i zrozumienia dla różnorodności ekosystemów. Działania podejmowane podczas warsztatów mają na celu kształtowanie proekologicznych nawyków, które mogą być wdrażane w życie codzienne.

To tylko niektóre z naszych propozycji. Jeśli potrzebujesz innych warsztatów, skontaktuj się z nami.

Warsztaty ekologiczne dla przedszkoli – Wieliczka, Gdów

Stosujemy metodę warsztatową, kładąc nacisk na aktywne uczestnictwo dzieci. Współpraca i dzielenie się zasobami są kluczowe, aby dzieci nie tylko nabywały wiedzę, ale także rozwijały umiejętności interpersonalne i współpracowały w grupie. Warsztaty są dostosowane do wieku dzieci, uwzględniając indywidualne możliwości poznawcze, i prezentują atrakcyjną i zrozumiałą tematykę.

Warsztaty ekologiczne dla szkół – Wieliczka, Gdów

Celem naszych warsztatów ekologicznych jest rozwijanie kreatywności u dzieci oraz kształtowanie podstawowych wartości społecznych. Zależy nam również na utrwalaniu pozytywnych, proekologicznych i prospołecznych zachowań. Chcemy pokazać młodym ludziom, jak istotne jest budowanie harmonijnego związku z otaczającym nas środowiskiem, a także jakie korzyści niesie ze sobą zrozumienie i szacunek dla przyrody.

Nasze warsztaty z dojazdem do szkół i przedszkoli w Wieliczce i Gdowie oferują kompleksowe i interaktywne podejście do edukacji ekologicznej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chciałbyś zorganizować warsztaty dla swojej placówki, skontaktuj się z nami. Razem możemy budować zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.