Warsztaty Bioróżnorodność
Warsztaty Bioróżnorodność

1-h

15 osób

dzieci, młodzież,
dorośli

Na tym warsztacie poznajemy obraz złożoności przyrody badając bioróżnorodność niewielkiego skrawka terenu, który jest reprezentatywny dla całości obszaru. Analizujemy każdy widoczny gatunek i uczymy się go rozpoznawać używając specjalnych atlasów. Możliwe jest wykonanie
takiego „zdjęcia” w praktycznie każdym terenie. Wcześniej nawet się nie spodziewamy, jak bogate jest życie wokół nas.