TECHLAND – ekologiczna walka o środowisko

techlandWalka o środowisko i klimatu jest nie jest prosta ani krótka. Potrzeba wysiłku wielu ludzi, którym zależy na naszej planecie. Nasze ostatnie działania pozwoliły na kompensację 75 ton dwutlenku węgla. To wszystko dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy firmy Techland. Jest to cenny wkład na rzecz Ziemi.

Walka o środowisko – akcja, do której warto dołączyć

17 lat temu rozpoczęliśmy działania w ramach programu CZAS NA LAS. Jest on adresowany do wszystkich, którzy nie mogą lub nie widzą sensu w zmianie działania swojej firmy czy stylu życia, a jednak chcieliby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Jest to coś nowego. Dajemy możliwość przeciwdziałaniu globalnej zmianie klimatu w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, poprzez zadrzewianie i zalesianie terenów Polski. Tym razem wybraliśmy teren Parku Narodowego Gór Stołowych.

Czemu akurat Park Narodowy Gór Stołowych?

Położony na terenie Sudetów Środkowych park to obszar, gdzie dominuje głównie sztuczny drzewostan świerkowy. Park powstał w 1993 roku i zajmuje blisko 6340 ha, ponad 3000 ha z nich podlega przebudowie.

Skąd to wynika? Płytki system korzeniowy świerków nie jest wyposażony w korzeń palowy, a warstwa gleby pokrywająca skalne podłoże jest płytka. Przyczynia się to do występowania strat w drzewostanach w wyniku działania wiatru. Z drugiej strony, tego rodzaju monokultura jest bardziej narażony na pojawienie się kornika drukarza, małego chrząszcza atakującego głównie drzewa słabe.

Wiosenne środowisko naturalne w PNGS

Wiosna to idealny czas na sadzenie drzew – to właśnie wtedy przyroda budzi się do życia. Na Szczelińcu Wielkim wciąż możemy spotkać śnieg i lód ponieważ panuje tam charakterystyczny mikroklimat – jest chłodno i wilgotno. Pojawia się też coraz więcej zwierząt, w tym także mniej spotykanych gatunków. Obecnie aż 3000 ha Parku podlega przebudowie. Chcieliśmy wesprzeć to przedsięwzięcie – naszym celem jest uzupełnianie braków gatunkami odpowiednimi dla tego środowiska. Monokultura drzew narażona jest na specyficzne dla każdego gatunku zagrożenia. Wzbogacając bioróżnorodność parku możemy uniknąć części potencjalnych problemów. Zmiana klimatu dzieje się właśnie na naszych oczach. Wielu ludzi nie dba o środowisko, w którym żyje, mimo iż temat globalnego ocieplenia poruszany był wielokrotnie w różnych formach.

Jeżeli chcesz pomóc środowisku, dlaczego by nie spróbować? Jest wiele sposobów na które możesz wesprzeć naszą planetę! Zacznij od małych rzeczy jak segregacja śmieci czy oszczędzanie energii. Ogranicz używanie samochodu. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, zasadź z nami drzewo.

Walka o środowisko i klimat

Nasadzenie odpowiednich gatunków na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych to próba przywrócenia w nim naturalnego ekosystemu.

Na wiosenne nasadzenie wraz z firmą Techland wybraliśmy buki, charakteryzujące się produkcją dużej ilości litrów tlenu na dobę. Posadziliśmy 1000 sadzonek.

Serdecznie dziękujemy firmie Techland za wkład w poprawę ekosystemu poprzez wspólne nasadzenie 1000 drzew w ramach projektu CZAS NA LAS.

Ty też chciałbyś pomóc?
Nie czekaj, odwiedź naszą stronę i POSADŹ SWOJE DRZEWO