Torf’em all

Torf’em all

Torfowiska odgrywają ważną rolę w przyrodzie i są naszym sprzymierzeńcem w walce o zmniejszenie emisji CO2. Torfowiska są potężnymi magazynami węgla. W zależności od warunków mogą go gromadzić lub w przypadku osuszonych torfowisk uwalniać do atmosfery. Odtwarzanie torfowisk i odpowiednie zarządzanie nimi ma pozytywny wpływ: Ochrona torfowisk w Polsce W Polsce około 85% torfowisko zostało osuszonych,…

To wszystko.

To wszystko.