Edukacja z klimatem

Edukacja z klimatem

nasze Warsztaty Warsztaty ekologiczne i Edukacja z klimatem Nasze warsztaty, wykłady i webinaria są dostosowane do różnych grup wiekowych – od dzieci po dorosłych. Oferujemy praktyczne szkolenia na temat retencji, zapobiegania suszy, bioróżnorodności oraz zmiany klimatu. W ramach warsztatów praktycznych nauczysz się, jak konkretnie wspierać małą retencję, budować domki dla owadów, ptaków i jeży, zakładać…

Carbon Offset

Carbon Offset

Social Carbon Offset to innowacyjny model wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, w formie inwestycji w zieloną energię. To projekt dla świadomego i odpowiedzialnego biznesu umożliwiający: SCO to również projekt dla organizacji prospołecznych, czyli instytucji i podmiotów realizujących cele społeczne m.in. ośrodków edukacji, domów pomocy społecznej, osiedli socjalnych, domów…

Festiwal Czango w Polsce

Festiwal Czango w Polsce

Festiwal Czango w Polsce to cykliczne wydarzenie, które podtrzymuje i ożywia tradycje Polski i Węgier poprzez wymianę kulturalną. Nasze wydarzenie prezentuje bogactwo dziedzictwa ludów karpackich, z udziałem artystów ukraińskich oraz lokalnego dziedzictwa Kujaw, Pomorza i Kaszub. Festiwal Czango w Polsce jest nie tylko świętem kultury tradycyjnej, lecz także miejscem, gdzie wspólnie tańczymy, muzykujemy i śpiewamy….

poTRAVA.pl

poTRAVA.pl

Potrava.pl to wegetariański catering na wydarzenia firmowe. Naszą misją jest dostarczanie smacznych, zdrowych i ekologicznych dań wegetariańskich dla firm.  Wierzymy, że nasze dania podane podczas firmowego wydarzenia mogą stać się aktywatorem zmian. Chcemy inspirować do zmiany nawyków żywieniowych na dobre dla zdrowia i dla planety.  Dieta wegetariańska dla dobra planety  Badania potwierdzają, że ograniczenie spożycia…

Torf’em all

Torf’em all

Torfowiska odgrywają ważną rolę w przyrodzie i są naszym sprzymierzeńcem w walce o zmniejszenie emisji CO2. Torfowiska są potężnymi magazynami węgla. W zależności od warunków mogą go gromadzić lub w przypadku osuszonych torfowisk uwalniać do atmosfery. Odtwarzanie torfowisk i odpowiednie zarządzanie nimi ma pozytywny wpływ: Ochrona torfowisk w Polsce W Polsce około 85% torfowisko zostało osuszonych,…

Inwazja obcych

Inwazja obcych

Gatunki inwazyjne to obce gatunki roślin, zwierząt lub mikroorganizmów, które zostały wprowadzone do nowego środowiska i zaczęły szybko się rozprzestrzeniać, zagrażając miejscowym ekosystemom i gatunkom rodzimym. Nasza fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie tych gatunków inwazyjnych (IGO), aby chronić rodzime gatunki i zachować różnorodność biologiczną. Dzięki naszym działaniom staramy się przywrócić równowagę ekosystemów i…

Bio-audyt

Bio-audyt

W Fundacji naszym głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz klimatu i tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Obecnie wspieranie różnorodność biologicznej stanowi jedno z największych wyzwań, które stawia przed nami przyszłość. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ochronę życia na lądzie i pod wodą za jedne z kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. ONZ uznało kryzys różnorodności biologicznej za jedno…

Czysta Akcja

Czysta Akcja

„Czysta Akcja” to inicjatywa, która stawia sobie za cel oczyszczenie naszego środowiska z odpadów, niezależnie od tego, czy znajdują się na lądzie czy w wodzie. W obliczu coraz większej ilości odpadów, które zasypują nasz świat, „Czysta Akcja” staje się ważną odpowiedzią na pilne potrzeby społeczne i ekologiczne. Śmieci w wodzie Choć społeczna świadomość dotycząca ilości…

Deszczowe ogrody

Deszczowe ogrody

Projekt Ogrody deszczowe powstał w odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne miasta, które borykają ze skutkami zmiany klimatu. Ekstremalnie wysokie temperatury, obniżenie jakości powietrza, powodzie i podtopienia, zanik bioróżnorodności i niesprzyjające lokalnej społeczności przestrzeni w centrach miast – to tylko niektóre z wyzwań z jakim już dziś mierzą się współczesne metropolie. Miasta gąbki…

Zielone Wydarzenia

Zielone Wydarzenia

Co to jest? Zielone Wydarzenia to wieloletni (od 2008 roku) program Fundacji Aeris Futuro służący wspieraniu organizatorów wszelkich wydarzeń we wdrażaniu proekologicznych innowacji. Standard Zielonego Wydarzenia pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, naukową, bądź poza- samo- i rządową służąc rozwojowi społecznemu przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego w całym łańcuchu dostaw. Po co to…

To wszystko.

To wszystko.