MISJA

„Spotkajmy się naturalnie i stwórzmy klimat dla przyszłości.”

Misją Fundacji Aeris Futuro jest ochrona klimatu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty, szkolenia, konsultacje ekologiczne na temat przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony bioróżnorodności, wprowadzania w życie praktyk w duchu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.

Podejmujemy praktyczne działania takie jak:

 • sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, ochrony bioróżnorodności, wsparcia retencji
 • tworzenie ogrodów deszczowych, łąk kwietnych retencję oraz różnorodność biologiczną
 • organizuję lokalnych, ale również międzynarodowych wydarzeń, jak  Festiwal Czango w Polsce
 • zabieramy głos w debacie publicznej
 • współpracujemy ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, jednostkami samorządowymi, firmami i organizacjami pozarządowymi, artystami i rękodzielnikami.

 

SYMBOLE

Aeris Powietrze, symbol nieskończoności życia, jeden z czterech żywiołów łączy niebo i ziemię jest środowiskiem światła, zapachu, stanowi pokarm do życia każdej istoty. Potrzebujemy powietrza by żyć, a jednocześnie niemal każdą działalnością negatywnie na nie oddziałujemy. Efektem jest postępująca zmiana klimatu, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla człowieka i przyrody.

 

Futuro Ideą zrównoważonego rozwoju jest takie korzystanie z zasobów środowiska, aby nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom. Pragniemy służyć propagowaniu i wdrażaniu tej idei w życie.

HISTORIA

STARTUJEMY Z PROGRAMAMI

 • Projekt „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”
  Edukacja młodzieży i seniorów z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedniej konsumpcji.
 • Przygotowanie danych do stworzenia kalkulatora śladu węglowego dla firmy Rankomat
 • Warsztaty ekologiczne dla dzieci z domu dziecka w Bninie
  Ornitologia, budowa budek lęgowych, tworzenie ogrodów w słoju i warsztaty zero waste z firmą Lina-Medical.
 • Krakowska Elektrownia Społeczna
  Pierwsza w Polsce lokalna spółdzielnia inwestycyjna. Każdy w opłacalny sposób, może włączyć się w transformację energetyczną dla ochrony klimatu Ziemi.
 • Projekt Dzika szkoła
  Cykliczne zajęcia dla dzieci korzystających z edukacji domowej. Budujemy świadomość i tożsamość dziecka w kontakcie z naturą.
 • W ramach projektu Czas na Las – posadziliśmy 13 tysięcy drzew!
 • 2019 Climathon Kraków
  Czwarta Edycja Wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydarzenia.
 • Wyliczamy Offset Festiwalu Unsound Kraków
 • 6 edycja „ParkujeMyEko”
  Warsztat „Dla Klimatu” Joanny Mieszkowicz, nauka poprzez zabawę i taniec także dla najmłodszych razem z węgierską grupą „Szépszerével”.
 • „Weekend dla Klimatu” w Ambasadzie Krakowian
  Organizowany przez Fundację - 20 inicjatyw, 200 osób, relacja na żywo, która dotarła do 2000 osób! To tu narodziła się idea klastra energii.
 • W ramach projektu Czas na Las – posadziliśmy 97 tysięcy drzew!
 • Pierwszy Mobilny Ekokącik
  Pierwszy Mobilny Ekokącik dla dzieci podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie
 • Łyżwiarze dla Klimatu
  Happening społeczny na krakowskim Kazimierzu
 • Climathon Kraków 2017
  Wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa organizujemy drugą już edycję Climathonu
 • Studio Reportażu Polskiego Radia
  Jest o nas głośno w mediach – m.in. reportaże z udziałem prezeski emituje TVP3 oraz Program 3 Polskiego Radia za sprawą Studia Reportażu Polskiego Radia
 • Zbiórka dla Sulęczyna
  Pomagamy poszkodowanym w nawałnicach na Pomorzu
 • Rewitalizacja terenu w Łętowni
  Zrewitalizowaliśmy teren wokół izby regionalnej w Łętowni koło Jordanowa – przeprowadziliśmy działania angażujące społeczność lokalną, posadziliśmy rośliny rosnące w tradycyjnych wiejskich ogrodach, wytyczyliśmy ścieżki spacerowe, wykonaliśmy tablice edukacyjne oraz ławki z wikliny i wierzby. Zamontowaliśmy ul dla pszczół dziko żyjących.
 • SCO
  Social Carbon Offset
 • Na ratunek pszczołom
  Pomogamy pszczelarzom w nasadzeniu drzew miododajnych
 • I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”,
  Zostajemy partnerem festiwalu, a prezeska – członkinią Jury
 • Climathon Kraków 2016
  Organizujemy pierwszy w Krakowie Climathon
 • Powstaje marka Social Carbon Offset
  Projekt pozwalający oszacować ślad węglowy w cyklu życia produktu oraz wesprzeć społeczne inwestycje w zieloną energię poprzez offset emisji gazów cieplarnianych
 • Nie róbże zadymy, tu chodzi o nasze zdrowie
  Projekt edukacyjny dot. niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Jordanów
 • Zielona Energia Zmiany Społecznej
  Rozpoczęcie fazy pilotażowej (czerwiec 2015), stworzenie nazwy narzędzia offsetowania poprzez instalacje OZE w podmiotach społecznych- Social Carbon Offset (wrzesien 2015), oraz logotypu SCO (grudzien 2015)
 • Drzewo=życie
  Projekt edukacji ekologicznej z akcją sadzenia drzew na terenie 8 szkół podstawowych na Szlaku Architektury Drewnianej. Projekt zrealizowany na 10-lecie programu CZAS NA LAS
 • Poszukiwacze skarbów natury
  Warsztaty zielarskie w terenie skierowane dla dzieci ze wsi Łętownia
 • Miejskie Owady na Poziomie
  Projekt partnerski w ramach środków FIO
 • Zielona energia zmiany społecznej
  Rozpoczęcie projektu badawczego finansowanego ze środków NCBiR
 • Przedszkolaków wkład w zrównoważony świat
  Projekt edukacji ekologicznej dla placówek przedszkolnych
 • Ginąca Architektura Beskidu Wyspowego
  Warsztaty fotograficzne skierowane dla młodzieży z Beskidu Wyspowego, chroniące i podtrzymujące dziedzictwo kulturowe
 • Podaruj choince drugie życie
  Rusza projekt, w którym przekonujemy do przekazywania drzewek świątecznych do recyklingu
 • ElektroReKreacje
  Startujemy z projektem promującym kreatywne przetwarzanie elektroodpadów
 • Z ekologią w Małopolsce na co dzień i od święta
  Projekt angażujący i edukujący różne grupy wiekowe dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie recycklingu, świadomej konsumpcji, ochrony środowiska
 • Zielone Festiwale
  W ramach Zielonych Wydarzeń zachęcamy do organizowania muzycznych festiwali w sposób zrównoważony
 • Gra Ekobiuro
  Rusza nowa pokazująca w przystępny sposób jak zmienić swoje nawyki pracując w biurze i jak stać się bardziej eko
 • Ekoreporter
  Realizujemy innowacyjny projekt edukacyjny o tematyce ekologiczno - reporterskiej dla młodzieży
 • Zielona Prezydencja
  Zazieleniamy polską prezydencję i promujemy środowiskowe priorytety polskiej prezydencji
 • Drogi do Natury
  Rozpoczynamy współpracę przy projekcie
 • Zielone Wydarzenia
  Ruszamy z dużą akcją będącą kontynuacją Odpowiedzialnego Rozwoju; promujemy i edukujemy w zakresie zielonych wydarzeń i „offsetu"
 • Sukces to Twoje Naturalne Środowisko
  Startujemy z kampanią edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną pracowników biurowych
 • Edukacja z Klimatem
  Wzbogacamy nasz program edukacyjny projektami „Zostań klimaciarzem!", „Ziemia przyjaciółką Twą", „Wspólnie dla Ekorozwoju"
 • Zazieleńmy Gminę
  Ruszamy z projektem promującym zadrzewienia w konkretnym środowisku lokalnym
 • Promocja Ekowolontariatu
  Urozmaicamy nasze działania np. poprzez organizację gier miejskich
 • Bliżej Afryki
  Współpracujemy z Burkina Faso w zakresie ochrony klimatu
 • Z Nauką w Las
  Ruszamy z edukacją ekologiczną wśród najmłodszych
 • Odpowiedzialny Biznes
  Zaczynamy organizację szkoleń, warsztatów, konferencji w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju
 • Wydarzenia Zeroemisyjne
  Proponujemy doradztwo w zakresie szacowania wpływu na środowisko organizowanego wydarzenia oraz sposobów ograniczenia lub rekompensaty tego wpływu
 • Kampania Ekopodróże
  Startujemy z projektem poruszającym tematykę zrównoważonej turystyki
 • Program Dotacyjny
  Rozpoczynamy wsparcie, finansowe i merytoryczne, różnych inicjatyw na rzecz zalesień i ochrony lasów
 • Czas na Las
  Ruszamy z projektem, którego celem jest sadzenie drzew jako neutralizacja emisji dwutlenku węgla.
 • Zadedykuj Drzewko
  Proponujemy ufundowanie drzewka jako wyjątkowego prezentu.
 • Kalkulator CO2
  Tworzymy pierwsze w Polsce narzędzie umożliwiające obliczenie śladu klimatycznego.
 • Skarbnica Wiedzy
  Rusza strona internetowa zawierająca informację i porady dotyczące dwutlenku węgla i jego redukcji.
 • Strona internetowa
  Rusza strona internetowa Fundacji. Wkraczamy w XXI wiek
 • Czas na Las
  1 października rusza projekt CZAS NA LAS. Naszą siedzibą jest cudowny XIV-wieczny dworek w sercu Krakowa

DLA NASZEJ PLANETY

posadzonych drzew

przeprowadzonych akcji

uczestników wydarzeń