Zasadzimy tysiące drzew w PNGS

Dziś, 14 października, w Parku Narodowym Gór Stołowych, we współpracy z wolontariuszami UBS, zasadzimy masę drzew. W planach jest aż 14 000!

Aby to nie lada wydarzenie miało szanse zakończyć się pełnym sukcesem, na miejsce przybędzie aż setka wolontariuszy z firmy UBS. Wspólnymi siłami wzbogacimy tereny Park Narodowy Gór Stołowych o rodzime gatunki drzew.

Dlaczego zasadzimy drzewa akurat w PNGS?

Istotnym problemem dla PNGS jest pojawienie się kornika drukarza. Dla zdrowych drzew kornik nie stanowi tak dużego zagrożenia, jednak lasy PNGS charakteryzują się dominacją sztucznego drzewostanu świerkowego, powstałego w wyniku wcześniejszej działalności człowieka, co przyczynia się częstej gradacji kornika i tym samym znaczących strat w drzewostanie. Na obszarach wylesionych wskutek intensywnej działalności kornika, sadzi się gatunki zgodne z warunkami siedliska, najczęściej drzewa liściaste.

Akcje sadzenia drzew wspierają przywrócenie naturalnego charakteru drzewostanów, co jest zresztą jednym z podstawowych zadań parku.

Wydarzenie planujemy wykorzystać także w celach edukacyjnych, a po wykładach na temat ptaków i dzikich zapylaczy, przejdziemy do praktycznej części i własnoręcznie wykonamy budki dla ptaków oraz hotele dla owadów.

Serdeczne podziękowania dla firmy UBS za chęć działania na rzecz klimatu i wspaniałą liczbę 14 000  drzew na terenie PNGS!