Światowy Dzień Wiatru

15 czerwca przypada Światowy Dzień Wiatru. Dzień ten jest organizowany co roku od 2007 r. przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council). W ten dzień odkrywamy moc i możliwości wiatru oraz wykorzystanie energii żywiołu.

Skąd się bierze wiatr?

Promienie słoneczne, które ogrzewają powierzchnię Ziemi nagrzewają ją nierównomiernie przez co pojawiają się różnice temperatur. Dochodzi do zmian ciśnienia atmosferycznego, powietrze ciepłe wywiera na powierzchnię Ziemi inne ciśnienie niż powietrze chłodne. Różnica ciśnień powoduje przemieszczanie się powietrza i to zjawisko nazywamy wiatrem.

Ciekawostki:

Największa odnotowana prędkość wiatru:

  • Na świecie: 408 km/h, 10.04.1996 r., Barrow, Australia
  • W Polsce: 345 km/h,1990 r., Śnieżka

Istnieje ponad 2000 nazw lokalnych wiatrów, zależą one od temperatury, prędkości i typu (np. halny, sirocco, chinook). Jeśli prędkość wiatru jest większa niż 33 m/s mówimy wtedy o huraganach.

Ciekawostka: imiona huraganów

Katrina, Harvey, Irma, Dorian –  to tylko kilka przykładów huraganów, które w ostatnich latach nawiedziły Ziemię i dokonały ogromnych zniszczeń. Skąd wzięły się ich imiona? Huragany nazywa się już od 100 lat, a powód był bardzo prosty – o wiele lepiej zapamiętać imię niż ciąg cyfr lub kod. Australijski meteorolog Clement Wragge nazywał huragany imionami polityków.. których nie lubił. Podczas II wojny światowej huragany otrzymywały imiona partnerek meteorologów w armii by oddać im hołd. Żeńskie imiona huraganów bardzo szybko przyjęły się na całym świecie. Od końca lat 70. XX wieku za sprawą działaczek feministycznych imiona huraganów są również męskie. Aby nie dopuścić do sytuacji, że różne huragany nazywają się w ten sam sposób, Światowa Organizacja Meteorologiczna stworzyła listę imion na każdą literę alfabetu. Imiona posegregowano po 21 w sześć zestawów, każdego roku obowiązuje jeden zestaw, a ten sam zestaw powtarza się raz na 6 lat.

Energia z wiatru

Pogarszający się stan środowiska i zwiększające się ceny energii zmuszają ludzkość do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Wiatr jest niewyczerpalnym i odnawialnym źródłem energii, energia z wiatru wykorzystywana była już od dawna przez naszych przodków m.in. w młynach do mielenia zboża. Trzeba jednak pamiętać, że również ten sposób pozyskiwania energii niesie za sobą pewne niekorzystne zmiany środowiskowe. Wiatraki są dużym niebezpieczeństwem dla populacji ptaków, generują hałas oraz wpływają na wygląd krajobrazu.

Energia wiatrowa w Polsce silnie rozwija się w XXI wieku. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są turbiny wiatrowe o różnych mocach. Są to dużej wielkości wiatraki, sięgające nawet 160 metrów wysokości.

Pierwszy wiatrak pozyskujący energię elektryczną postawiono w Polsce w 1991 roku przy istniejącej już wcześniej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Natomiast pierwszą farmą wiatrową w Polsce była Elektrownia Wiatrowa w Barzowicach, w województwie zachodniopomorskim. Uruchomiona została w 2001 roku i składa się z sześciu turbin wiatrowych. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce w 2020 roku działało 1239 farm wiatrowych. Energia wiatrowa w 2019 roku stanowiła ok. 8% zużytej energii w kraju. Obszary, które spełniają najlepsze warunki do rozwijania energii wiatrowej to obszar Polski środkowej, północnej i północno-wschodniej.

Jak działa elektrownia wiatrowa?

Turbiny wiatrowe napędzane są siłą wiatru, gdy wiatr trafia na opór w postaci łopaty turbiny, energia kinetyczna wiatru przekształcana jest w energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia przenoszona jest do generatora, który przekształca ją w elektryczność. Tu możesz zobaczyć, jak działa elektrownia wiatrowa.

Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW produkuje rocznie ponad 4 GWh energii, co pokrywa zużycie energetyczne ponad 1300 gospodarstw domowych.

Energia wiatrowa w Małopolsce

Udział energii wiatrowej w województwie małopolskim to zaledwie 0,3% całkowitego udziału odnawialnych źródeł energii. Tak niski procent udziału wynika z niewystarczających średnich prędkości wiatru w południowej Polsce. Dodatkowo duża ilość obszarów chronionych w Małopolsce uniemożliwia rozwój energetyki wiatrowej na skalę przemysłową. Lokalnie możliwe jest powstanie małych elektrowni stanowiących potencjał dla małych przedsiębiorstw.

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat wiatru? Oto kilka ciekawych źródeł: