Nowy projekt w tematyce odpadów już w realizacji!

Fundacja Aeris Futuro otrzymała w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 pn. „EkoMałopolska” dofinansowanie na realizację projektu „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”.  

Celem projektu jest edukacja uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych z obszaru Małopolski z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnej konsumpcji oraz zaangażowanie młodzieży do włączenia w swoje ekologiczne działania seniorów, poprzez wspólny udział w Konkursie. 

W ramach projektu przygotowane zostaną 4 warsztaty edukacyjne w formie filmów video wzbogaconych o infografiki, które nauczyciele mogą wykorzystać w ramach prowadzonych lekcji online geografii, biologii, czy lekcji wychowawczych. Każdy materiał video skupia się na jednym problemie: marnowaniu zasobów wodnych. niewłaściwym segregowaniu odpadów, marnowaniu żywności, nieodpowiedzialnej konsumpcji. Każdy warsztat zawiera propozycję zadania domowego dla uczniów w formie zainicjowania własnych działań prowadzących do poprawy sytuacji omawianej w materiale filmowym. Filmy kończą się natomiast prezentacją zadania konkursowego dla uczniów.

Zadania konkursowe bazują na zaangażowaniu przez uczniów osób starszych ze swojej rodziny bądź lokalnej społeczności do wspólnego poszukiwania rozwiązań i wspólnego kreowania dobrych praktyk ekologicznych. Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie, przez cały czas realizacji zadań konkursowych otrzymają wsparcie merytoryczne online ze strony Fundacji. Na podstawie przesłanych dokumentacji z realizacji zadań konkursowych, wyłonieni zostaną zwycięzcy.  

Już wkrótce na naszej stronie internetowej ukaże się regulamin konkursu oraz wszystkie materiały edukacyjne do pobrania.