Zmiany klimatu od kuchni – konferencja końcowa projektu CLIKIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji końcowej projektu CLIKIS pn. „Zmiany klimatu od kuchni”, która odbędzie się w 13 czerwca 2019 r. w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 17 (budynek Polskiej Akademii Umiejętności). Konferencja jest adresowana do przedstawicieli szkół, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych związanych z żywieniem oraz wszystkich zainteresowanych wpływem żywienia na środowisko i zdrowie. Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się zagadnieniami żywienia w placówkach edukacyjnych.

Wydarzenie ma na celu podsumowanie realizacji projektu CLIKIS oraz promocję szeroko rozumianego zrównoważonego żywienia – szczególnie w kontekście wpływu na klimat. W czasie konferencji szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia związane w wpływem procesów produkcji i przetwarzania żywności na środowisko i zdrowie ludzi oraz zmianą nawyków żywieniowych. Jednym z poruszanych zagadnień będzie również efektywność energetyczna kuchni w szkołach.

Konferencja będzie nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i wymiany doświadczeń i dyskusji na temat aspektów zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych żywienia w szkołach.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja i aktualny program dostępne poprzez stronę: https://www.pnec.org.pl