CO2 – najważniejszy gaz cieplarniany CO2 – dwutlenek węgla (ditlenek węgla) Dwutlenek węgla występuje w środowisku w stanie wolnym i związanym. Znajduje się w powietrzu, w źródłach mineralnych, wyziewach wulkanicznych. Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, o...