SOCIAL CARBON OFFSET Social Carbon Offset to innowacyjny model wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, w formie inwestycji w zieloną energię. To projekt dla świadomego i odpowiedzialnego biznesu...