Nowości

Pogoda, a klimat

Pogoda, a klimat

Pogoda, a klimat Pogoda to stan atmosfery w danej chwili, który jest chaotyczny i trudny do przewidzenia, a klimat to stan parametrów pogody uśredniony po kilkudziesięciu (zwykle trzydziestu) latach. Jak uczą się studenci fizyki atmosfery: „Klimat jest tym, czego się...
czytaj dalej
Klimat, a bioróżnorodność – cz. I

Klimat, a bioróżnorodność – cz. I

Klimat, a bioróżnorodność Bioróżnorodność to pojęcie najczęściej używane w kontekście gatunków – to po prostu zróżnicowanie roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów na Ziemi. Do chwili obecnej zidentyfikowano i opisano w sumie 1,3 miliona gatunków, ale prawda jest...
czytaj dalej
Zmiany klimatu

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu Gazy cieplarniane zwiększają średnią temperaturę atmosfery ziemskiej. Średni wzrost temperatury troposfery (najniższej warstwy atmosfery) oparty na badaniach z satelitów szacuje się na 0,14 – 0,20 oC na dekadę w latach 1978 – 2011. Od 1880...
czytaj dalej
CO2 – najważniejszy gaz cieplarniany

CO2 – najważniejszy gaz cieplarniany

CO2 – najważniejszy gaz cieplarniany CO2 – dwutlenek węgla (ditlenek węgla) Dwutlenek węgla występuje w środowisku w stanie wolnym i związanym. Znajduje się w powietrzu, w źródłach mineralnych, wyziewach wulkanicznych. Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, o...
czytaj dalej
Czym jest klimat?

Czym jest klimat?

 Czym jest klimat? Klimatyczny wizerunek Ziemi kształtowany jest przez liczne procesy zachodzące w atmosferze. Jednak na jego ostateczny kształt wpływ mają również procesy zachodzące w litosferze (skały), hydrosferze (wody), kriosferze (lodach) oraz biosferze....
czytaj dalej
Globalne ocieplenie i efekt cieplarniany

Globalne ocieplenie i efekt cieplarniany

Zmiana klimatu, a efekt cieplarniany Zacznijmy od tego, że globalne ocieplenie i efekt cieplarniany to nie to samo! Efekt cieplarniany występuje naturalnie i bez niego nie istniałoby życie na Ziemi. Powoduje on, że temperatura na naszej planecie wynosi 15 stopni C, a...
czytaj dalej