Inwazja obcych

Inwazja obcych

Gatunki inwazyjne to obce gatunki roślin, zwierząt lub mikroorganizmów, które zostały wprowadzone do nowego środowiska i zaczęły szybko się rozprzestrzeniać, zagrażając miejscowym ekosystemom i gatunkom rodzimym. Nasza fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie tych gatunków inwazyjnych (IGO), aby chronić rodzime gatunki i zachować różnorodność biologiczną. Dzięki naszym działaniom staramy się przywrócić równowagę ekosystemów i…

To wszystko.

To wszystko.