Festiwal Czango w Polsce

Festiwal Czango w Polsce

Festiwal Czango w Polsce to cykliczne wydarzenie, które podtrzymuje i ożywia tradycje Polski i Węgier poprzez wymianę kulturalną. Nasze wydarzenie prezentuje bogactwo dziedzictwa ludów karpackich, z udziałem artystów ukraińskich oraz lokalnego dziedzictwa Kujaw, Pomorza i Kaszub. Festiwal Czango w Polsce jest nie tylko świętem kultury tradycyjnej, lecz także miejscem, gdzie wspólnie tańczymy, muzykujemy i śpiewamy….

To wszystko.

To wszystko.