Czas Na Las

Czas Na Las

Projekt CZAS NA LAS jest skierowany do tych wszystkich, którzy nie mają możliwości lub nie widzą potrzeby zmiany sposobu działania swojej firmy, instytucji lub swojego stylu życia, ale chcieliby zrekompensować swój szkodliwy wpływ na środowisko. To innowacyjne przedsięwzięcie umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie…

To wszystko.

To wszystko.