Bio-audyt

Bio-audyt

W Fundacji naszym głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz klimatu i tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Obecnie wspieranie różnorodność biologicznej stanowi jedno z największych wyzwań, które stawia przed nami przyszłość. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ochronę życia na lądzie i pod wodą za jedne z kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. ONZ uznało kryzys różnorodności biologicznej za jedno…

To wszystko.

To wszystko.