Euronet Polska – posadziliśmy 1000 drzew w Radomiu

Euronet Polska – posadziliśmy 1000 drzew w Radomiu

Bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi na wielu poziomach. Pierwszym istotnym aspektem jest zapewnienie stabilności i zrównoważonego rozwoju naszych społeczeństw.  Dzięki różnorodności ekosystemów i gatunków roślin oraz zwierząt mamy dostęp do bogactwa naturalnych zasobów, takich jak żywność, woda pitna, leki czy materiały budowlane. To z kolei przekłada się na naszą zdolność do przetrwania i…

AUCHAN – sadzenie drzew dla bioróżnorodności – 1000 drzew w Łebie

AUCHAN – sadzenie drzew dla bioróżnorodności – 1000 drzew w Łebie

Dzięki zaangażowaniu klientek i klientów sklepów sieci Auchan, którzy robiąc zakupy, jesienią wsparli nasz program “Czas na las”, właśnie rozpoczęliśmy akcję sadzenia 8400 drzew! Na początek wyruszyliśmy na północ i na terenie miasta Łeba posadziliśmy 1000 sztuk rodzimych gatunków drzew. Sadzimy drzewa, by wspierać bioróżnorodność Utrzymanie różnorodności biologicznej jest kluczowe nie tylko dla przetrwania ekosystemów…

TOSZEK, IZABELIN – 1000 sadzonek w dwóch lokalizacjach

TOSZEK, IZABELIN – 1000 sadzonek w dwóch lokalizacjach

Sadzenie rodzimych gatunków drzew na terenach dwóch gmin było możliwe dzięki współpracy z naszymi partnerami! Wylesianie pociąga za sobą poważne konsekwencje na wielu poziomach. Wylesianie jest jedną z przyczyn globalnej zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.Około 10% lasów na świecie, czyli obszar większy niż Unia Europejska, został utracony w wyniku wylesiania w ciągu ostatnich 30…

DZP – 500 sadzonek w gminie Wieliszew

DZP – 500 sadzonek w gminie Wieliszew

Razem z wolontariuszami kancelarii Domański Zakrzewski Palinka posadziliśmy drzewa i krzewy na porolnych gruntach w gminie Wieliszew. Sadzić drzewa czy oddać pałeczkę naturze? Niestety, działalność człowieka jest tak dalece inwazyjna dla całej Planety, że pozostawienie natury samej sobie, by samodzielnie przejęła kontrolę nad procesem regeneracji, niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem.Dlaczego przemyślana ludzka ingerencja w odnowę terenów…

ABRIS CAPITAL PARTNERS – posadziliśmy drzewa i krzewy na terenie szkoły

ABRIS CAPITAL PARTNERS – posadziliśmy drzewa i krzewy na terenie szkoły

Dzięki Abris Capital Partners teren wokół Szkoły Podstawowej nr 341 w Warszawie zyskał 20 dużych drzew oraz 22 krzewy. W październiku br. razem z wolontariuszami firmy Abris Capital Partners zorganizowaliśmy wydarzenie, które obejmowało nie tylko sadzenie drzew i krzewów, ale także warsztaty edukacyjne oraz warsztaty z budowania budek dla ptaków. Rośliny posadzone zostały na terenie…

HAGS Poland – 200 brzóz w Pyskowicach

HAGS Poland – 200 brzóz w Pyskowicach

Dzięki firmie HAGS Poland zdegradowany teren w Pyskowicach ponownie się zazieleni.  Poprzez sadzenie brzóz pomagamy naturze szybciej się zregenerować.  W wielu przypadkach pozostawienie przyrody, by samodzielnie się zregenerowała, nie jest optymalną strategią. Przemyślana ludzka ingerencja w działanie natury może okazać się czasem nie tylko korzystna, ale niemal konieczna dla ratowania rodzimej przyrody. Znaczącym zagrożeniem dla…

Sadzenie drzew, krzewów oraz innych roślin na terenie domu dziecka

Sadzenie drzew, krzewów oraz innych roślin na terenie domu dziecka

Sadzenie drzew na terenach placówek, z których korzystają dzieci daje podwójna satysfakcję. Sadzenie drzew oraz innych roślin, które stworzą piękny ogród, a także uporządkowanie terenu otaczającego Dom Dziecka nr 1 w Warszawie to elementy szerokiego wydarzenia, które zaplanowaliśmy we współpracy z Novo Nordisk.  Partner wydarzenia – Novo Nordisk – to globalna firma działająca w branży opieki…

CEMEX – drzewa i krzewy owocowe posadzone na terenie domu dziecka

CEMEX – drzewa i krzewy owocowe posadzone na terenie domu dziecka

30 września we współpracy z Fundacją Cemex posadziliśmy drzewa i krzewy owocowe na terenach otaczających domy dziecka w Rędzinach oraz Chorzenicach. Dlaczego sadzenie drzew daje tyle satysfakcji? Kontakt z przyrodą ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia ludzi. Nowe badania pokazują, że dzieci są szczególnie wrażliwe na otoczenie w jakim żyją. Dla rozwijających się organizmów…

To wszystko.

To wszystko.