Pierwszy Earth Strike w Krakowie

Pierwszy obywatelski protest klimatyczny w Krakowie odbył się w piątek 15 lutego o 18:00 na Rynku Głównym.

15 lutego mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Łodzi wyszli na ulice, aby okazać swoją solidarność z setkami tysięcy osób protestujących w obronie klimatu i środowiska naturalnego na całym świecie. Pierwotnie protest miał się odbyć 15 stycznia, został jednak przesunięty o miesiąc.

Manifestujący zebrali się pod Ratuszem na Rynku Głównym. Obecnych było około 100 osób w tym kilkoro zamieszkałych w Krakowie cudzoziemców.

Organizatorzy opowiedzieli o początkach i charakterze ruchu Earth Strike (Strajk dla Ziemi) oraz zaprezentowali globalne postulaty tego ruchu:

  • Natychmiastowe podjęcie globalnej współpracy na rzecz odwrócenia szkód wyrządzonych klimatowi Ziemi poprzez jednoznaczne i wiążące porozumienia między światowymi przywódcami oraz korporacjami. Porozumienia te muszą opierać się na prognozach IPCC, to jest dążyć do zmniejszenia o połowę globalnych emisji netto dwutlenku węgla do 2030 i osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050.
  • Podjęcie międzynarodowych, jednoznacznych i wiążących zobowiązań do zatrzymania niszczenia lasów deszczowych i siedlisk dzikiej przyrody.
  • Zawarcie międzynarodowych, jednoznacznych i wiążących porozumień, dzięki którym korporacje będą odpowiadać za produkowane przez siebie gazy cieplarniane.

Eksperci i aktywiści opowiedzieli w serii krótkich wystąpień o wybranych problemach klimatycznych i środowiskowych Polski, takich jak zagrożenia dla rolnictwa, elektrownia Ostrołęka C, odzyskiwanie metali poprzez recycling, potrzeba zieleni miejskiej, czy wreszcie mobilizujący do działania strach o przyszłość nowonarodzonego dziecka. Mówili: Marcin Urbaniak (Klub Gaja), dr Krzysztof Dudek (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH), Diana Maciąga (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), Joanna Malita-Król (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ), Paulina Kramarz (Obóz dla Puszczy).

Demonstrującym otuchy dodawała gorąca aromatyczna herbata dowieziona przez wolontariuszki z Food not Bombs.

Następnie demonstranci przeszli pod Urząd Miasta Krakowa przy Grodzkiej, gdzie organizatorzy przedstawili pokrótce propozycje postulatów, których spełnienie da Krakowowi szansę zmniejszenie emisji netto oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Dodatkowo Radosław Wroński opowiedział o planach na klaster OZE w Krakowie, wsparty przez Bartłomieja Węglarza z  Fundacji Aeris Futuro.

Chociaż organizatorzy mieli zamiar przymocować zaproszenie na Obywatelskie Forum dla Klimatu na odrzwiach UMK (aluzja do tez Lutra), zostali zaskoczeni przez radnego Artura Buszka, który – jak się okazało – w odpowiedzi na wysłane wcześniej zaproszenie od początku w demonstracji uczestniczył. Jak sam oświadczył, głównie po to, żeby wysłuchać, co uczestnicy mają do powiedzenia. Zaproszenie zostało złożone na jego ręce, a obecność przedstawiciela Rady Miasta wzbudziła nadzieje na owocne dyskusje, wiążące zobowiązania i sukces transformacji energetycznej miasta. Po rozejściu się demonstranci

Następny protest przewidziany jest na 27. kwietnia.

Więcej informacji na profilu FB:

https://www.facebook.com/earthstrikepl/

https://www.facebook.com/EarthStrikeKrakow/

oraz u: earthstrikekrakow@gmail.com

Jarosław Pypno – tel. 570261760, jarek.pypno@gmail.com

Augustyn Mikos – tel. 534043340, augustynmikos@gmail.com