Konkurs filmowy pt.: „Żar leje się z nieba!” w ramach projektu Hydrozagadka

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Audiowizualnym pt. „Żar leje się z nieba”, organizowanego w ramach projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przy współpracy z Fundacją CSR Res Severa organizatorem Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 indywidualnie lub w zespole stworzonych prac – film, nie krótszy niż 1 minuta. Praca konkursowa powinna poruszać kwestię problemu i/lub rozwiązania zjawiska suszy, retencji i sytuacji hydrologicznej.

Praca może być wykonana za pomocą kamery wideo, aparatu fotograficznego, komputerowo lub telefonem komórkowym.

Celem konkursu jest wypracowanie pomysłów niwelujących skutki suszy, budowanie poczucia odpowiedzialności  i gotowości do działania w zakresie ochrony środowiska oraz wzrost świadomości na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace należy przesłać do 15.09.2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 30.09.2022 r. w Kinie Rialto Poznań o godzinie 18:00 podczas Gali Finałowej VII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

W załącznikach znajdują się Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie opiekuna prawnego (dla osób poniżej 18 r.ż.).

Hydrozagadka-jak_wygrac_z_susza-patronat