Rozpoczynamy projekt Climathon 2018 – Kreatywnie dla Klimatu, we współpracy z UMWM oraz WFOŚiGW

Fundacja Aeris Futuro otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pt. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, a także od WFOŚiGW w Krakowie. W ramach dofinansowania planujemy organizację działań edukacyjnych przybliżających tematykę Climathonu, a także organizację finału Climathonu 2018 w październiku.

Planowane działania edukacyjne w Małopolsce w 2018 roku, przybliżające tematykę Climathonu, realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego:

– 2 wykłady pt. „Kreacje dla klimatu” , dotyczących zagadnienia ochrony środowiska, działań kreatywnych oraz budowy startupów. Podczas wykładów zostanie przedstawiona koncepcja Climathon’u 2018.

– 3 szkolenia pt. „Creative Startup for climate”, które będą podzielone na 4 części: 1 część będzie dotyczyć technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, 2 część omówi realia i wyzwania związane z działalnością startupów, 3 część pokaże szanse i zagrożenia związane z rozwojem przedsiębiorczości w kontekście zmian klimatu, a także związane z rozwojem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnia część to tworzenie wstępnej koncepcji działania zespołu, skonfrontowanie pomysłów uczestników z wiedzą prelegentów i ukierunkowanie działań na potrzeby ochrony klimatu.

W ramach Climathonu przewidujemy organizację pracy zdalnej (tzw. e-learning, który składać się będzie z pracy własnej, mentoringu on-line oraz webinariów).

Finał Climathonu 2018 odbędzie się 26-27.10.2018 r., czas trwania: 24 godziny, miejsce: Kraków.

Szkoleniowcami podczas warsztatów będą:
Joanna Mieszkowicz, założycielka i Prezes Fundacji Aeris Futuro, kreatorka i koordynatorka wielu projektów, zaangażowana na wiele sposobów w dwie edycje Climathon Kraków. Twórczyni pierwszego w Polsce Kalkulatora CO2 pozwalającego oszacować wpływ na środowisko (tzw. ślad klimatyczny) i zrekompensować go poprzez działania offsetowe jak sadzenie drzew. Liderka powstania i koordynatorka wdrożenia polskiego standardu Zielonego Wydarzenia, które wdrażają organizatorzy spotkań w całej Polsce. Prowadzi szkolenia, wykłady, występuje publicznie w mediach. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska o specjalności zarządzanie środowiskiem (Akademia Rolnicza w Poznaniu, Ghent University w Belgii). W wolnym czasie najchętniej podróżuje, tańczy i śpiewa.

Marcin Szary – innowator, posiadający 15-letnie doświadczenie w obszarze nowych technologii, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania tożsamością cyfrową i kontrolą dostępu. Człowiek, który popełnił wiele błędów, a co za tym idzie zgromadził ogromne doświadczenie, którym obecnie chce się dzielić. Marcin w trakcie swojej działalności doradzał wielu startupom z obszaru mobile, telecom i cyberbezpieczeństwa. Pomysłodawca i twórca systemu bezpieczeństwa, uznanego w konkursie organizowanym przez Orange Polska jako najbardziej innowacyjne rozwiązanie. Finalista konkursu Grupy Wyszehradzkiej (Silicon Valley V4 Tech Match), co skutkowało przyjęciem do mini-akceleratora w Dolinie Krzemowej. Pisze do europejskiego magazynu poświęconego cyberbezpieczeństwu „European CyberSecurity Market”. Uprzednio świadczył usługi z zakresu bezpieczeństwa danych, wirtualizacji, architektury systemów dla klientów z sektora publicznego i prywatnego, takich jak: Grupa Allegro, Sejm RP, bank ING czy Nasza-Klasa. Obecnie rozwija startup Secfense, który pomaga chronić organizacje przed nieuprawnionym dostępem do danych.

Informacje o współorganizatorach, partnerach, sponsorach

Climate-KIC, pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest organem UE, którego misją jest tworzenie zrównoważonego wzrostu poprzez edukację, przedsiębiorczość i innowacje, co skutkuje połączonym, twórczym przekształcaniem wiedzy i pomysłów w opłacalne produkty lub usługi, pomagające łagodzić zmiany klimatyczne.

Fundacja Aeris Futuro to ogólnopolska organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2006 roku z siedzibą w Krakowie. Motto definiujące nazwę: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i programowanie odpowiedzialnego biznesu. Działamy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – więcej informacji o projekcie Climathon 2018 – Kreatywnie dla Klimatu, który realizowany jest przez Fundację Aeris Futuro, we współpracy z UMWM, dostępnych jest na stronie: link

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – więcej informacji o projekcie Climathon 2018 – Kreatywnie dla Klimatu, który realizowany jest przez Fundację Aeris Futuro dzięki dotacji z WFOŚiGW w Krakowie, dostępnych jest na stronie: link

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
– studentów szukających sposobu na realizację swojej pasji
– firmy zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu
– osoby posiadające chęć stworzenia rozwiązań służących ochronie klimatu
– naukowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
– media pragnące zapewnić promocję wydarzenia
– wolontariuszy chcących wesprzeć działania organizacyjne

Osoby do kontaktu:
Joanna Mieszkowicz – telefon: 693 589 391, e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl
Wojciech Przywała – telefon: 730 326 423, e-mail: wprzywala@aerisfuturo.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.