napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy planowaniu, monitorowaniu i koordynacji działań związanych z Polską Prezydencją w UE było wspierane przez Fundację Aeris Futuro w ramach Klubu Przyjaciół Polskiej Prezydencji.
W ramach członkostwa w Klubie Przyjaciół Prezydencji, Fundacja Aeris Futuro wsparła Ministerstwo Spraw Zagranicznych w działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko związanego z przygotowaniem i przebiegiem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside