napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Oferta współpracy
Zapoznaj się z naszą ofertą organizacji warszatów i szkoleń w zakresie eko-edukacji, wprowadzania standardów ekobiura oraz możliwości przeprowadzenia ekokonsultacji w Twoim biurze, organizacji lub instytucji. 
Jednym z naszych działań jest edukacja pracowników firm i instytucji w zakresie ograniczania negatywnego wpływ na środowisko przyrodnicze.
Celem standardu EKOBIURO jest pomoc wszelkim typom Organizacji (urzędom, przedsiębiorstwom, placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym) w ochronie środowiska naturalnego, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz usprawnienia działań ekologicznych i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Fundacja Aeris Futuro organizuje i przeprowadza na  życzenie konsultacje dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem do swojej działalności idei Green Events - standardu „Zielonych Wydarzeń”. Wsparcie merytoryczne dotyczy zrównoważonego rozwoju, zeroemisyjności i offsetowania działalności.
Fundacja Aeris Futuro jest pomysłodawcą nowego święta - Dnia Ekobiura obchodzonego w okolicy 1 października. Zaangażuj się i świętuj we własnym biurze. 
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside