napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Naszych dzieci wkład w zrównoważony świat - warsztaty ekologiczne dla dzieci.

Zapraszamy do udziału w warsztatach ekologicznych "Naszych dzieci wkład w zrównoważony świat" skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, zostały skonsultowane z metodykami i wielokrotnie sprawdzone w praktyce.

Nasze warsztaty pogłębią i usystematyzują wiedzę przyrodniczą, uwrażliwią uczniów na problemy Matki Ziemi, pomogą zrozumieć współzależności w środowisku, a także przyczynią się do kształtowania świadomości ekologicznej dziecka!

O czym będziemy się uczyć? 

1. Podczas warsztatów zmierzymy się z problemami czterech żywiołów: wody, powietrza, ognia (energia) oraz ziemi.

2. Będziemy wspólnie doświadczać i eksperymentować (badania fizyko- chemiczne wody, gleby, oczyszczanie wody i wiele innych), które pomogą Wam dostrzec związki przyczynowo- skutkowe między naszymi działaniami, a ich wpływem na środowisko.

3. Poznamy czym jest smog, jak powstaje i w jaki sposób go pokonać (część parateatralna i eksperymentalna).

4. Nauczymy się poprawnie segregować odpady, w tym odpady niebezpieczne i wielomateriałowe.

5. Lepiej zrozumiemy dlaczego człowiek powinien dbać o środowisko przyrodnicze.

6. Odnajdziemy równowagę według autorskiej zasady 4xO - Odkryj, Oszacuj, Ogranicz, Oddziałuj!

7. Wspólnie spędzimy czas na piknikowaniu i aktywnej nauce na łonie przyrody.

Na pamiątkę naszego spotkania otrzymacie do Waszej biblioteczki bajkę ekologiczną „KOT ZEFIR I SKARBY PRZYRODY", będącą doskonałym punktem wyjścia dla debat, lekcji szkolnych, warsztatów przyrodniczych czy projektów badawczych.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Zajęcia odbywają się na terenie placówki (szkoły, przedszkola) lub w jej bliskiej okolicy w terenie.

Czas warsztatów: 

Czas warsztatów: 4x 1 h dla grup przedszkolnych
                          3 h dla grup szkolnych
Koszt: 7 zł/h/os., grupy do 25 os.
Fundacja zapewnia wszystkie niezbędne materiały warsztatowe.

Prosimy o konatkt w edukatorką ekologiczną, Anetą Duch, aduch@aerisfuturo.pl, tel. +48 696460780 w celu ustalenia terminu oraz czasu i zakresu warsztatów. 

Zapraszamy do kontaktu!

 

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside