napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Instytucje

Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej: www.transport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl  

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: www.kobize.pl 

Instytut Badawczy Leśnictwa: www.ibles.pl

Lasy Państwowe: www.lasy.gov.pl 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP): www.undp.org.pl

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside