napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Zostań przyjacielem drzew! - poradnik

Praktyczny poradnik, jak skutecznie zadzrewiać otoczenie - ZOSTAŃ PRZYJACIELEM DRZEW

1. Pojęcie i rodzaje zadrzewień

2. Korzyści z zadrzewień

3. Parntnerstwo międzysektorowe. Dobre praktyki

4. Planowanie zakładania zadrzewień. Opisy drzew

Ze wstępu do poradnika

[...]
Oddajemy do Państwa rąk publikację - poradnik na temat roli drzew dla zrównoważonego rozwoju. Celem Poradnika jest zachęcenie Państwa do zostania Przyjacielem Drzew, a co za tym idzie namawianie zarówno do sadzenia nowych drzew, jak i ochrony już rosnących. Służą temu przedstawione w Poradniku korzyści płynące z zadrzewień, przykłady dobrych praktyk oraz sposoby zakładania zadrzewień. Motywem powstania Poradnika są kilkuletnie doświadczenia Fundacji Aeris Futuro w przeprowadzaniu projektów zadrzewieniowych i zalesieniowych przy współpracy z partnerami ze środowisk lokalnych, w tym samorządowych, oraz partnerami z sektora biznesu. Z praktyki funkcjonowania programu dotacyjnego Fundacji wynika, że wielu potencjalnych beneficjentów programu - przede wszystkim mowa tu o partnerach ze społeczności lokalnych - ma zbyt małą informację na temat tego, w jaki sposób prawidło zaplanować i zrealizować projekt sadzenia drzew. Do Fundacji często zwracają się osoby z prośbą o pomoc w zaplanowaniu takiego działania lub o wskazówki przy składaniu wniosków o dotację na konkretny projekt. Również przedstawiciele biznesu coraz chętniej angażują się w tego typu projekty na rzecz ochrony środowiska, włączając je do swojej strategii zarządzania firmą. Poradnik "Zostań przyjacielem drzew" ma być zatem przewodnikiem dla potencjalnych beneficjentów prowadzonego przez Fundację Aeris Futuro programu dotacyjnego. Zawiera on pomocne informacje dotyczące poprawnej aplikacji do programu, czyli tego, w jaki sposób zaplanować, a następnie przeprowadzić projekt zadrzewieniowy. Na bazie swoich doświadczeń Fundacja Aeris Futuro stworzyła modelowy schemat partnerskiej współpracy międzysektorowej. W poradniku zaprezentowano konkretne przykłady działań zrealizowanych już projektów ze wskazaniem korzyści i wyzwań, jakie partnerzy napotykali na etapie ich realizacji.
[...]


 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside