napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Handel Uprawnieniami do Emisji - sposób redukcji i neutralizacji emisji
Wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, przede wszystkim CO2, i związane z tym negatywne konsekwencje dla środowiska, ludzi i gospodarki światowej powoduje, że międzynarodowa społeczność poszukuje rozwiązań, mających zapobiegać nadmiernym koncentracjom tych gazów w atmosferze. Jednym z nich jest, wprowadzony przez Unię Europejską i funkcjonujący również w Polsce, Handel Uprawnieniami do Emisji .

Podstawowym założeniem tego systemu jest tak zwany system "Cap and Trade", czyli ustalenie górnego absolutnego limitu emisji dla poszczególnych państw, które w następnej fazie rozdzielają uprawnienia pomiędzy objęte systemem firmy. Ten mechanizm, z jednej strony chroni środowisko, ponieważ zapewnia utrzymanie ściśle określonej puli CO2 możliwej do wprowadzenia do atmosfery, a z drugiej strony umożliwia przedsiębiorcom podjęcia decyzji, czy ewentualnie brakujące uprawnienia uzyskane zostaną w drodze redukcji własnych emisji, czy też zostaną one zakupione od innych firm, dysponujących nadwyżką niniejszych uprawnień. Poszczególne firmy mogą w dążeniu do redukcji emisji skorzystać z mechanizmu klosza (Bubbles), który zezwala na wspólne dokonywanie najbardziej efektywnych kosztowo redukcji emisji (zakłady te mogą działać w ramach jednego przedsiębiorstwa).

System handlu uprawnieniami do emisji ma na celu ograniczyć całkowitą ilość wprowadzonego zanieczyszczenia do środowiska w danym czasie szczególnie przez duże zakłady przemysłowe, między innymi elektrownie, elektrociepłownie, rafinerie czy piece koksownicze. Przedsiębiorcy będą musieli szukać nowocześniejszych i bardziej przyjaznych środowisku technologii ograniczania emisji CO2, tym bardziej, że całkowita pula uprawnień do emisji rozdzielonych pomiędzy przedsiębiorcami będzie systematycznie ograniczana.

Zalecenia:

Jednak każdy z nas nie tylko może, ale i powinien ograniczyć ilość CO2 powstającego w wyniku naszej codziennej aktywności. Powinniśmy starać się zmniejszać zużycie energii elektrycznej w naszym domu, pochodzącej głównie z elektrowni opalonych węglem oraz ograniczyć zużycie paliwa w naszych samochodach poprzez racjonalną jazdę, korzystanie ze środków komunikacji publicznej czy roweru. Możemy również przyczynić się do zwiększenia naturalnej neutralizacji CO2 przez rośliny na przykład przez właściwą ochronę i gospodarowanie w lasach, sadzenie drzew czy zakładanie przydomowych ogródków.

Drewno i produkty z drewna przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi ponieważ:

  • Produkty wykonane z drewna zastępują materiały, przy produkcji których emisja CO2 do atmosfery jest nieporównywalnie wyższa. Eksperci europejscy oszacowali, że każdy metr sześcienny drewna użyty zamiast innych materiałów zmniejsza średnio o 0.8 tony ilość wyemitowanego CO2 do atmosfery. Natomiast dom drewna zmniejsza emisję węgla o około 10 ton. Tak więc jeśli w Europie ilość domów budowanych z drewna wzrosła by o 10% to spowodowałoby to redukcje CO2 do atmosfery o 1.8 mln ton;
  • Drzewa asymilują węgiel przez cały okres swojego życia (choć z różną intensywnością). Średnio 1 drzewo absorbuje 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje około 720 kg tlenu);
  • Występuje wzrost zapotrzebowania na drewno i jego produkty, co stanowi silny bodziec do odnawiania zasobów leśnych poprzez zalesianie. Wynikiem tego procesu jest wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside