napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

CO2 - najważniejszy gaz cieplarniany

CO2 - dwutlenek węgla (ditlenek węgla)

Dwutlenek węgla występuje w środowisku w stanie wolnym i związanym. Znajduje się w powietrzu, w źródłach mineralnych, wyziewach wulkanicznych. Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, o kwaskowatym smaku. W warunkach normalnych jego gęstość jest 1,53 razy większa od gęstości powietrza. Dość dobrze rozpuszcza się w wodzie. W postaci skroplonej jest cieczą bezbarwną. Zestalony CO2 (suchy lód) wykorzystywany jest jako środek mrożący.

Stanowi on ok. 0,03% objętości powietrza, jednak w dużych aglomeracjach miejskich jego koncentracja może sięgnąć 0,08%. Dla człowieka staje się on szkodliwy, jeśli wielkość jego koncentracji przekroczy 0,2%.

Dwutlenek węgla powstaje w procesie spalania, przy swobodnym dostępie tlenu. Proces ten można zapisać jako:

C + O2 = CO2

Dwutlenek węgla dostaje się do atmosfery ze źródeł naturalnych oraz przez procesy wywołane działalnością człowieka:

 • Naturalne:
  • CO2 jest jednym z produktów oddychania;
  • Powstaje w procesie fermentacji;
  • Jest produktem utleniania, spalania, rozkładu połączeń organicznych przy dostępie powietrza.
 • Wywołane działalnością człowieka:
  • Proces spalania paliw kopalnych (w przemyśle energetycznym, transporcie);
  • Emisja w przemyśle materiałów budowlanych, elektromaszynowym, celulozowo-papierniczym;
  • Przemysł rafineryjny oraz naftowy;
  • Wylesianie (deforestacja) powoduje zmniejszanie się naturalnych neutralizatorów CO2 a to przyczynia się do wzrostu koncentracji tego gazu w atmosferze.

Do pozostałych gazów cieplarnianych, które zostały ujęte w Protokole z Kioto zaliczają się:

- metan (CH4);
- podtlenek azotu (N2O);
- fluorowęglowodorów (HFCs);
- perfluorokarbonów (PFCs);
- sześciofluorku siarki (SF6).

Gazy te w różnym stopniu mają wpływ na efekt cieplarniany. Wpływ ten wyrażany jest przez tzw. potencjał cieplarniany, który mierzony jest w odniesieniu do jednej molekuły CO2. I tak jedna molekuła CH4 równoważy 32 molekuły CO2, a więc pochłania 32 razy więcej ciepła niż molekuła dwutlenku węgla. Bardzo ważną cechą gazów cieplarnianych jest również ich żywotność, która mieści się w przedziale od 10 do 3200 lat. Jednak ze wszystkich gazów cieplarnianych, właśnie dwutlenek węgla (poza parą wodną), jest najważniejszym gazem, który odpowiada za 25% efektu cieplarnianego. 

Charakterystyka gazów cieplarnianych

 

CO2

CH4

NO2

HFCs

PFCs

SF6

Stężenie w latach 1000-1750

280 ppm

700 ppb

270 ppb

0

0

0

Stężenie w roku 2000

368 ppm

1750 ppb

316 ppb

Stale rosną

Stale rosną

Stale rosną

Długość życia w atmosferze

50-200

10

120

2-260

2600-50000

3200

Potencjał cieplarniany

1

32

296

120-12000

5700-11900

22200

Źródło: IPCC, 200.

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside