napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Walka ze zmianami klimatu

Efekt cieplarniany jest naturalnym procesem, który podwyższa średnią temperaturę powietrza przy powierzchni Ziemi o 33°C. Gazy cieplarniane przewodzą swobodnie krótkofalowe promieniowanie słoneczne, pochłaniają natomiast długofalowe (podczerwone) wypromieniowanie Ziemi, pozwalając na zatrzymanie części ciepła przy powierzchni Ziemi. Ten niezbędny do życia na Ziemi proces intensyfikowany jest jednak przez ludzką działalność. Wraz z początkiem ery przemysłowej stężenie dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych w atmosferze zaczęło gwałtownie wzrastać. Wartość ta z 280 ppm (dla dwutlenku węgla) w roku 1800 wzrosła do 353 ppm w roku 1990. Prognozy wskazują, iż w 2100 roku, stężenie tego gazu, może przekroczyć wartość krytyczną 550 ppm, powyżej której, zmiany klimatu będą nieodwracalne.

Lata:

CO2

Stężenie w atmosferze w 1800r.

280 ppm*

Stężenie w atmosferze w 2000r.

368ppm

Stężenie w atmosferze w 2100r.

540-970 ppm

Wartość krytyczna

550 ppm

Roczny przyrost stężenia w atmosferze

1,8 ppm

Okres życia w atmosferze

50-200 lat

Wzrost stężenia w atmosferze w latach 1750-2000

31%

* ppm- parts per milion (10-6) (części objętości na milion)

Już w latach siedemdziesiątych międzynarodowa społeczność dostrzegła, iż wzrost emisji gazów cieplarnianych może doprowadzić do nieodwracalnych zmian klimatu. W roku 1992 w Nowym Jorku została podpisana przez państwa członkowskie ONZ Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która przewidywała stabilizację emisji gazów cieplarnianych do 2000 r. na poziomie roku bazowego 1990 (dla Polski 1988).

Jednak państwa członkowskie świadome były, iż aby zahamować wzrost koncentracji gazów cieplarnianych sama stabilizacja emisji nie wystarczy i trzeba podjąć dalsze kroki. Efektem długoletnich negocjacji, było podpisanie w 1997 roku przełomowego Protokołu z Kioto, w którym kraje uprzemysłowione zobowiązały się do redukcji emisji sześciu gazów cieplarnianych w latach 2008 - 2012 o 5 % w stosunku do roku bazowego 1990 (dla Polski 1988).

W celu ułatwienia realizacji zobowiązań redukcyjnych oraz obniżenia kosztów redukcji w Protokole z Kioto zostały przewidziane trzy mechanizmy elastyczności: - Mechanizm Czystego Rozwoju (Clean Development mechanizm - CDM) - Mechanizm Wspólnego Wdrożenia (Joint Implementation - JI) - Handel Uprawnieniami do Emisji (International Emissions Trading System - IETS).

Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) - jest instrumentem, który dopuszcza wdrażanie projektów redukujących emisje przez rządy lub firmy krajów uprzemysłowionych w krajach rozwijających się. Uzyskana w ten sposób redukcja emisji zostaje przypisana krajowi inwestującemu w projekt.

Mechanizm Wspólnego Wdrożenia (JI) - pozwala rządom i przedsiębiorstwom krajów uprzemysłowionych przeprowadzać projekty redukujące emisje w innych krajach uprzemysłowionych. Suma emisji, zredukowana w wyniku projektu, odliczana jest od ogólnych emisji kraju, w którym projekt został wykonany i przechodzi ona w posiadanie kraju dokonującego inwestycji w projekt.

Handel Uprawnieniami do Emisji (IETS) - państwa mogą handlować emisjami do uprawnień pomiędzy sobą. Kraje, w których istnieje niebezpieczeństwo niedopełnienia celi redukcyjnych mogą brakujące uprawnienia dokupić i analogicznie państwa, które dysponują nadwyżkami uprawnień mogą je sprzedać.

Dodatkowym elementem mającym na celu obniżenie kosztów dopełnienia zobowiązań z Kioto jest wykorzystana przez stare kraje Unii Europejskiej Umowa Kloszowa (Bubble Sparing), czyli wspólna redukcja emisji przez kilka państw. Wg tej umowy piętnaście tzw. starych państw członkowskich Unii Europejskiej zobowiązało się do łącznej redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do roku 1990. Powinno to nastąpić przed zakończeniem pierwszego okresu realizacji zobowiązań zawartych w Protokole z Kioto, który przypada na lata 2008-2012.

Unia Europejska jeszcze przed startem Międzynarodowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, który ma zostać wprowadzony w 2008 r. wprowadziła swój własny Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji, który rozpoczął się 1 stycznia 2005 i do którego dopuszczone zostały wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Do systemu dopuszczone zostały również kredyty pochodzące z wdrożenia elastycznych mechanizmów z Kioto (JI oraz CDM), co zapewnia nie tylko ekonomicznie efektywną metodę, ale również dodatkowo motywuje firmy do inwestowania w projekty redukujące emisje w innych krajach.

Lecz nie wszystkie firmy są zobowiązane do redukcji swych emisji. Dla firm nie objętych handlem uprawnieniami do emisjami, osób prywatnych, czy też organizacji, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska naturalnego, została stworzona możliwość wolontaryjnej redukcji emisji (Voluntary Emissions Reduction). W ten sposób każdy, kto przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych może kupić Uprawnienia do Emisji, bądĄ też zainwestować w projekty, mające na celu ich redukcję. Jedną z możliwości jest udział w naszym Projekcie CZAS NA LAS, gdzie można posadzić odpowiednią ilość drzew, która zaabsorbuje emisje powstałe w wyniku naszej działalności.

Powstają również prywatne inicjatywy, które mają na celu redukcje emisji gazów cieplarnianych tylko ze względu na troskę o stan środowiska i ludności. Jest nią np. inicjatywa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, The Clinton Climate Initiative, która obejmuje 22 największe miasta świata. Inicjatywa ta wspiera te największe miasta w przeprowadzaniu projektów redukujących emisje oraz w podwyższeniu efektywności energetycznej.
Również grupa Pearl Jam postanowiła zneutralizować emisje gazów cieplarnianych powstałych podczas tournee koncertowego odbytego w 2006 roku. Przekazana kwota będzie zainwestowana w odbudowę zdegradowanych lasów tropikalnych w Ekwadorze. Pearl Jam nawołuje także swoich fanów do neutralizowania własnych emisji.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside