napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Odpady a klimat
Produkcja odpadów to poważny problem. Odpady komunalne to dziedzina, na którą każdy z nas ma wpływ. Według GUS, co roku w Polsce produkowanych jest ok. 120 mln ton odpadów, z czego ok. 10% stanowią odpady komunalne. Zdecydowana większość z nich jest składowana, ale wysypiska odpadów mają ograniczoną powierzchnię, więc ważne jest ograniczanie produkowanych przez nas śmieci. Selektywna zbiórka i recykling odpadów z kolei jest już właściwie standardem na świecie i pozwala na użycie powtórne zużytych materiałów, by stworzyć nowy produkt. I tak na przykład produkcja aluminium z recyklingu zużywa tylko 5% energii potrzebnej do produkcji „od zera". Oszczędności energetyczne dają również produkcje papieru, szkła, czy metali. W wielu przypadkach unikamy również negatywnego wpływu na środowisko, jaki powstałby, gdyby następowała produkcja z pierwotnych składników.
 
Cykl życia produktu
 
W ostatnim czasie zmienia się pogląd na produkty i ich wpływ na środowisko. Dostrzeżono, bowiem, że ważny jest nie tylko produkt końcowy, ale też wszystkie działania „okołoproduktowe" oraz odpady. Te wszystkie aspekty bierze pod uwagę tzw. cykl życia produktu (life-cycle assessment), badając wpływ na środowisko na każdym etapie produkcji, używania i utylizacji.
 
Odpady i globalne zmiany klimatu
 
Odpady komunalne są źródłem emisji 1,3 milionów ton gazów cieplarnianych (GHG) rocznie, jak podaje raport IPCC. Daje to ok. 3% globalnych rocznych emisji. Głównie jest to metan znajdujący się w największym procencie w gazie wysypiskowym. Jest to produkt beztlenowej fermentacji, jaka ma miejsce na składowisku odpadów. Raport IPCC przewiduje, że do 2020r. roczna emisja wzrośnie do 1,7 miliona ton GHG na rok. 
 
Czy wiesz, że...
 
... gaz wysypiskowy może być używany do produkcji energii. Możliwe jest bezpośrednie spalanie tego gazu, ale wtedy odbiorca musi być blisko wysypiska, gdyż transport gazu na dłuższe odległości nie opłaca się. Dlatego najczęściej stosuje się elektrociepłownie, w których paliwem jest metan. Gaz ten używa się również jako paliwo do pojazdów i do produkcji chemikaliów. Świetnym przykładem jest oczyszczalnia ścieków Gigablok z Katowic, która posiada 2 komory fermentacyjne osadów, w których powstaje biogaz w tempie nawet 300m3 na dobę. Pozwala to zaoszczędzić 50.000zł miesięcznie na rachunkach za energię! 
 
Fakty i mity
 
Na temat zmian klimatu istnieje wiele fałszywych przekonań. Jednym z nich jest to, że globalna społeczność przeżyła już zmiany klimatyczne w przeszłości i posiada duże zdolności adaptacyjne. Powinniśmy, więc skupić się na adaptowaniu do nowego klimatu, a nie przeciwdziałać zmianom.Faktem jest, że ludzkość przeżyła wcześniejsze zmiany klimatu, ale nie pojedyncze cywilizacje, np. cywilizacje Majów, Mochica (Ameryka), czy Akkadiów (Mezopotamia), które wyginęły z powodu długich susz. Jeśli nic nie zmienimy w naszym zachowaniu, to globalne zmiany klimatu mogą przybrać rozmiary wcześniej niespotykane w historii ludzkości. Zmiany klimatyczne będą miały duży wpływ na wszystkie dziedziny życia, a adaptacja do nich będzie wymagała niezwykle dużych nakładów finansowych. Samo przystosowanie się do rosnącego poziomu wód może być za drogie w szczególności dla małych społeczności wyspowych, np. państwo Tuvalu lub wspomniana w innym newsletterze wyspa Shishmaref. Musimy również pamiętać, że naturalne ekosystemy nie mają tak dużych możliwości adaptacyjnych.
 
Porada...
 
... stosuj się do filozofii "3 x R": Reduce, Reuse, Recycle (Ogranicz, Wykorzystuj ponownie, Segreguj). Ograniczaj powstawanie odpadów - kupuj rzadziej, ale większe opakowania, unikaj produktów nadmiernie opakowanych (np. pasty do zębów zapakowanej w dodatkowe pudełko, unikaj jednorazowych torebek). Wykorzystuj ponownie np. stare ubrania po małych przeróbkach mogą być nowymi poszewkami na poduszki, a jednostronnie zapisane kartki to doskonałe brudnopisy. Segreguj odpady i pamiętaj, by wrzucać je do odpowiednich kontenerów. Osobno oddawaj sprzęt elektroniczny (przy zakupie nowego w sklepie lub w specjalnych punktach), stare leki (do aptek), baterie (pojemniki Reba). Nie zapominaj o gnieceniu butelek i opakowań - będą wtedy zajmować o wiele mniej miejsca, dzięki czemu można zaoszczędzić na kosztach transportu. Miej na uwadze jednak, że nie można wyrzucać do wspólnego pojemnika puszek po aerozolach, farbach, olejach i innych środkach chemicznych. Podobnie nie można wrzucać do wspólnego pojemnika szkła okularowego, żaroodpornego, czy okiennego. Do pojemników z papierem nie powinniśmy wrzucać papierów brudnych i mokrych oraz np. kartonów po sokach. Zawsze na zakupy bierz ze sobą swoją torbę - jednorazowe reklamówki są zmorą dzisiejszych wysypisk, a 1 plastikowa reklamówka rozkłada się kilkaset lat!

***
Artykuł powstał w ramach projektu o akronimie LAKS: Local Accountability for Kyoto goalS (pol. „Lokalna odpowiedzialność ze realizację celów Protokołu z Kioto"), który jest współfinansowany z Instrumentu Finansowego Wspólnoty Europejskiej LIFE
 
Bibliografia:

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside