napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Globalne ocieplenie
05.03.2012
Klimatyczny wizerunek Ziemi kształtowany jest przez liczne procesy zachodzące w atmosferze. Jednak na jego ostateczny kształt wpływ mają również procesy zachodzące w litosferze (skały), hydrosferze (wody), kriosferze (lodach) oraz biosferze....
02.04.2012
Zacznijmy od tego, że globalne ocieplenie i efekt cieplarniany to nie to samo! Efekt cieplarniany występuje naturalnie i bez niego nie istniałoby życie na Ziemi. Powoduje on, że temperatura na naszej planecie wynosi 14oC, a nie -18oC. 
05.03.2012 Jakie gazy przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego?
02.04.2012
Gazy cieplarniane zwiększają średnią temperaturę atmosfery ziemskiej. Średni wzrost temperatury troposfery (najniższej warstwy atmosfery) oparty na badaniach z satelity szacuje się na 0,14 - 0,20 oC na dekadę w latach 1978 - 2011. Od 1901 (dopiero wtedy zaczęto regularne badania temperatury) do 2010 roku wśród 11 najcieplejszych lat są wszystkie lata XXI wieku (2001 - 2010). 
02.04.2012
Energetyka jest bardzo ważnym elementem naszego życia. W praktyce możemy mówić o energii cieplnej produkowanej w ciepłowni oraz energii elektrycznej powstającej w użytecznej formie w elektrowniach. Produkcja obu form energii skutkuje dużą emisją gazów cieplarnianych, gdyż aż 85% energii produkowanej na świecie pochodzi z ropy, gazu i węgla.
02.04.2012
Bioróżnorodność to pojęcie najczęściej używane w kontekście gatunków - to po prostu zróżnicowanie roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów na Ziemi. Jak dotąd opisanych jest ok. 1,7 mln gatunków, ale co roku naukowcy ogłaszają odkrycie aż 15 000 nowych! 
02.04.2012
Produkcja odpadów to poważny problem. Odpady komunalne to dziedzina, na którą każdy z nas ma wpływ. Według GUS, co roku w Polsce produkowanych jest ok. 120 mln ton odpadów, z czego ok. 10% stanowią odpady komunalne. Zdecydowana większość z nich jest składowana, ale wysypiska odpadów mają ograniczoną powierzchnię, więc ważne jest ograniczanie produkowanych przez nas śmieci. 
02.04.2012
Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nami w XXI wieku, jest to, jak osiągnąć prawdziwie zrównoważony rozwój. Jak możemy dostosować nasz dotychczasowy poziom życia do wymagań, jakie stawia przed nami troska o środowisko naturalne? Dziś coraz częściej rozwiązania przyjazne środowisku są wdrażane w budownictwie, co skutkuje również oszczędnościami dla naszego portfela.
05.03.2012 Jakie działania są podejmowane aby zapobiec zmianą klimatycznym?
05.03.2012 Efekt cieplarniany - co to? Jakie zostały stworzone mechanizmy do walki ze zmianami klimatycznymi?
10.08.2015 Według raportu State of the Climate, opublikowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne przekroczyliśmy krytyczny moment, w którym możemy uratować naszą planetę przed globalnymi zmianami klimatu. - Raport przedstawia nam dane z całego świata, zebrane przez setki naukowców i daje nam obraz tego, co wydarzyło się w 2014 roku - powiedział Thomas Karl, dyrektor amerykańskiego archiwum danych meteorologicznych NOAA.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside