napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Rada Fundacji
Utworzono 13.02.2012

Poznaj skład rady Fundacji, osoby, które wspierają nas w działaniu i służą merytorycznym wsparciem.


dr inż. Tomasz Bergier

Adiunkt w Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Jego naukowe zainteresowania obejmują oczyszczalnie hydrofitowe i możliwości ich zastosowania do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej. Prowadził badania naukowe nad oczyszczaniem odcieków wysypiskowych z wykorzystaniem sztucznych mokradeł. Pomysłodawca i wykonawca projektu "Wastewater Gardens for Carpathian Mountains" mającego na celu promocję oczyszczalni ogrodowych w polskiej części Karpat. Prowadził szereg wykładów i szkoleń dotyczących oczyszczalni hydrobotanicznych dla władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Koordynator i wieloletni wykładowca Baltic University Programme (Sustainable Water Management, Sustainable Baltic Region).
Krzysztof Golachowski
Ekspert rynku energii, autor wielu publikacji poświeconych problemom odbiorców energii, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Szkoły Głównej Handlowej, założyciel i współwłaściciel firmy doradczej ENERGOinfo.PL; autor analiz rynkowych dotyczących branży energetycznej, doświadczony trener w zakresie szkoleń na temat uczestnictwa w rynku energii (brali w nich udział przedstawiciele ponad 500 firm). 

prof. zwycz. Wojciech Suchorzewski

Politechnika Warszawska i niezależny konsultant (Suchorzewski Konsulting). Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii komunikacyjnej. Usługi konsultingowe dla instytucji lokalnych (samorządowych) , krajowych i zagranicznych, w tym dla agencji międzynarodowych w zakresie polityki transportowej, strategicznego planowania i programowania transportu i inwestycji oraz studiów wykonalności. Udział w projektach Unii Europejskiej, IPCC, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Członek i rzeczoznawca SITK i TUP, przewodniczący Krajowej Rady ds. Autostrad, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Członkowie Honorowi:

dr Jan Sendzimir

Syn Tadeusza i Berthe Sendzimirów - fundatorów Fundacji Sendzimira. Od początku istnienia Fundacji sprawuje funkcję jej prezesa. Jest ekologiem z wykształcenia, od roku 1999 pracownikiem naukowym International Institute for Applied Systems Analysis (Austria). Zajmował stanowisko Senior Fellow w Institute for Agriculture and Trade Policy w Minneapolis (USA). Zainicjował udział polskich instytucji w projektach międzynarodowych, m.in. CAVES oraz NeWater, które skupiają się na problematyce odbudowy krajobrazu wiejskiego. Jan Sendzimir specjalizuje się w modelowaniu struktury i dynamiki złożonych systemów, w szczególności systemów naturalnych i społecznych, prowadzi badania złożonych czynników ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-politycznych występujących na obszarach takich jak zlewnie rzeczne i łańcuchy górskie.

Byli członkowie Rady:

Jakub Kronenberg

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside