napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Historia
Utworzono 11.03.2012

Pomysł na założenie Fundacji wywodzi się z projektu CZAS NA LAS, zainspirowanego przez Fundację Sendzimira podczas kursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju" w 2004 roku. Fundacja Sendzimira wsparła merytorycznie i finansowo Joannę Mieszkowicz, absolwentkę kursu, która zainicjowała projekt CZAS NA LAS w roku 2005, a rok później założyła Fundację Aeris Futuro. Z dniem 24 lutego 2006, Fundacja zyskała osobowość prawną. Poniżej zestawienie najważniejszych wydarzeń z życia Fundacji:

 

2015

Nie róbże zadymy tu chodzi o nasze zdrowie- projekt edukacyjny dot. niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Jordanow.

Rozpoczęcie fazy pilotażowej (czerwiec 2015) projketu Zielona Energia Zmiany Społecznej, stworzenie nazwy narzędzia offsetowania poprzez instalacje OZE w podmiotach społecznych- Social Carbon Offset (wrzesien 2015), oraz logotypu SCO (grudzien 2015).

Drzewo=życie- projekt edukacji ekologicznej z akcja sadzenia drzew na terenie 8 szkół podstawowych na Szlaku architektury drewnianej. Projket został zrealizowany na 10-lecie programu CZAS NA LAS.

Poszukiwacze skarbów natury- warsztaty zielarskie w terenie skierowane dla dzieci ze wsi Łętownia.

Miejskie Owady na Poziomie- projekt partnerski w ramach środków FIO.

2014

Rozpoczęcie projektu badawczego "Zielona energia zmiany społecznej" finansowanego ze środków NCBiR

Przedszkolaków wkład w zrównoważony świat- projekt edukacji ekologicznej dla placówek przedszkolnych.

Ginąca Architektura Beskidu Sądeckiego- warsztaty fotograficzne skierowane dla młodzieży z Beskidu Sądeckieg, chroniące i podrzymujace dziedzictwo kulturowe.

2013

Ruszł projekt "Podaruj choince drugie życie"

 

2012

Raport z sześciu lat działalności Fundacji Aeris Futuro 

ElektroReKreacje startujemy z projektem promującym kreatywne przetwarzanie elektroodpadów 

Z ekologią w Małopolsce na codzień i od święta projekt angażujący i edukujący różne grupy wiekowe dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie recycklingu, świadomej konsumpcji, ochrony środowiska 

Zielone Festiwale w ramach Zielonych Wydarzeń zachęcamy do organizowania muzycznych festiwali w sposób zrównoważony 

Rusza nowa gra - Ekobiuro pokazująca w przystępny sposób jak zmienić swoje nawyki pracując w biurze i jak stać się bardziej eko 

Zmienamy szatę graficzną naszej strony internetowej oraz logo Fundacji 

2011

Ekoreporter realizujemy innowacyjny projekt edukacyjny o tematyce ekologiczno - reporterskiej dla młodzieży

Zielona Prezydencja zazieleniamy polską prezydencję i promujemy środowiskowe priorytety polskiej prezydencji  

2010

Drogi do Natury rozpoczynamy współpracę przy projekcie

Zielone Wydarzenia ruszamy z dużą akcją będącą kontynuacją Odpowiedzialnego Rozwoju; promujemy i edukujemy w zakresie zielonych wydarzeń i „offsetu"

Sukces to Twoje Naturalne Środowisko startujemy z kampanią edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną pracowników biurowych

2009

Edukacja z Klimatem wzbogacamy nasz program edukacyjny projektami „Zostań klimaciarzem!", „Ziemia przyjaciółką Twą", „Wspólnie dla Ekorozwoju"

2008

Zazieleńmy Gminę ruszamy z projektem promującym zadrzewienia w konkretnym środowisku lokalnym

Promocja Ekowolontariatu urozmaicamy nasze działania np. poprzez organizację gier miejskich

Bliżej Afryki współpracujemy z Burkina Faso w zakresie ochrony klimatu

2007

Z Nauką w Las ruszamy z edukacją ekologiczną wśród najmłodszych

Odpowiedzialny Biznes zaczynamy organizację szkoleń, warsztatów, konferencji w zakresie odpowiedzialengi i zrównoważonego rozwoju

Wydarzenia Zeroemisyjne proponujemy doradztwo w zakresie szacowania wpływu na środowisko organizowanego wydarzenia oraz sposobów ograniczenia lub rekompensaty tego wpływu

Kampania Ekopodróże startujemy z projektem poruszającym tematykę zrównoważonej turystyki

Program Dotacyjny rozpoczynamy wsparcie, finansowe i merytoryczne, różnych inicjatyw na rzecz zalesień i ochrony lasów

2006

Startujemy z programami:

Czas na Las ruszamy z projektem, którego celem jest sadzenie drzew jako neutralizacja emisji dwutlenku węgla

Zadedykuj Drzewko proponujemy ufundowanie drzewka jako wyjątkowego prezentu

Kalkulator CO2 tworzymy pierwsze w Polsce narzędzie umożliwiające obliczenie śladu klimatycznego

Skarbnica Wiedzy rusza strona internetowa zawierająca informację i porady dotyczące dwutlenku węgla i jego redukcji

Startuje nasza strona internetowa

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside