napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Misja i cele
Misja
Utworzono 13.02.2012

Naszą misją jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Zapraszamy do współpracy!

Aeris - Powietrze, symbol nieskończoności życia, jeden z czterech żywiołów łączy niebo i ziemię jest środowiskiem światła, zapachu, stanowi pokarm do życia każdej istoty. Potrzebujemy powietrza by żyć a jednocześnie niemal każdą działalnością negatywnie na nie oddziałujemy. Efektem są postępujące zmiany klimatu, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla człowieka i przyrody.
Futuro- ideą zrównoważonego rozwoju jest takie korzystanie z zasobów środowiska, aby nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom. Pragniemy służyć propagowaniu i wdrażaniu tej idei w życie.
Zasady, którymi się kierujemy:
 • szacunek dla przyrody i naturalnych procesów;
 • wspieranie inicjatyw lokalnych;
 • przejrzystość finansowa;
 • współpraca i dzielenie się doświadczeniem;
 • ekonomiczność samoograniczenia.
Wartości, które cenimy:
 • otwartość;
 • uczciwość;
 • wzajemny szacunek;
 • odpowiedzialność;
 • rodzina;
 • zabawa;
 • świadomość;
 • przejrzystość;
 • demokracja;
 • różnorodność;
 • cierpliwość;
 • równość;
 • empatia;
 • ergonomia.

 

 Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396


engine solidside