napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Difass_logo
Projekt DIFASS
Utworzono 19.09.2014

Celem projektu DIFASS jest zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania dla tego sektora. Projekt skupi się na rozwoju i wdrażaniu bez dotacyjnych instrumentów finansowych, takich jak fundusze obrotowe/odnawialne, fundusze ponadregionalne i fundusze kapitału typu venture.

Broszura projektu

Regiony uczestniczące w projekcie DIFASS połączyły siły w celu wymiany własnych doświadczeń w zakresie innowacyjnych działań wspierania przedsiębiorczości oraz wspierania międzynarodowego transferu dobrych praktyk. Praktyki, które zostaną przetransferowane to m.in. internetowe narzędzie Zarządzania Finansami Micro (Węgry), które zostanie zaimplementowane w regionach Estonii, Hiszpanii, Włoch i Republiki Słowackiej oraz program do wspierania internacjonalizacji MŚP z Andaluzji, który będzie realizowany jako program pilotowy w regionach Danii, Włoszech, Rumunii i Szwecji.

Ponadto, wszystkie regiony uczestniczące w projekcie opracują Plan Realizacji Polityki opartej na wymianie doświadczeń i dobrych praktykach regionów Europy, w celu poprawy własnej polityki, rozwiązując problemy z dostępem do finansowania, innowacji, internacjonalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

Projekt DIFASS jest realizowany w ramach programu INTERREG IVC, którego ogólnym celem jest poprawa efektywności polityk i instrumentów regionalnych. INTERREG IVC zapewnia finansowanie współpracy międzyregionalnej w całej Europie i jest on realizowany w ramach Wspólnotowej Współpracy Terytorialnej oraz finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Więcej informacj:

http://www.min-pan.krakow.pl/index/1435-projekt-difass.html 

http://difass.eu/ 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside