napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Drogi dla Natury
Opis projektu Drogi dla Natury - kampania zadrzewieniowa. Jakie są cele projektu oraz główne działania przeprowadzane w jego ramach. 
Drogi dla Natury - zakończony projekt kładący nacisk na potrzebę ochrony zadrzewień przydrożnych.
Na łamach biuletynu przeczytacie Państwo o działaniach realizowanych w ramach programu „Drogi dla Natury" prowadzonym przez Fundację EkoRozwoju i jej pozarządowych partnerów. 
Najważniejszym działaniem w projekcie było sadzenie drzew przydrożnych jako potencjalnych korytarzy ekologicznych dla pachnicy dębowej. Drzewa sadziliśmy w partnerstwie z samorządami i zarządami dróg. W ciągu ponad 2 lat posadziliśmy 30 000 przydrożnych drzew z 55 zarządami dróg.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami powstałymi w trakcie realizacji projektu. W zakładce znajdują się zarówno podręczniki jak i broszury informacyjne. 
W ramach projektu Drogi dla Natury przeprowadzono spotkania edukacyjne w szkołach na terenie gminy Zabierzów i Sułoszowa.
Fundacja AERIS FUTURO i Urząd Gminy w Sułoszowej mają przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze z dwóch szkoleń na terenie małopolski pt.: „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi - szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew". Szkolenie odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2013r. w sali Centrum Kultury w Sułoszowej.
Fundacja Ekorozwoju Wrocław oraz Fundacja AERIS FUTURO Kraków zapraszają na seminarium podsumowujące projekt "Drogi dla Natury-kampania na rzecz zadrzewień", które odbędzie się 7 czerwca w godz.9.00-15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie.

W dniu 7 czerwca 2013r. w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Drogi dla Natury-kampania na rzecz zadrzewień". W seminarium wzięli udział pracownicy samorządów gminnych, referatów ochrony środowiska, zarządcy dróg, kadra oraz studenci Uniwersytetu Rolniczego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt Drogi dla Natury został zakonczony.Podstawowym działaniem było sadzenie drzew rodzimych gatunków wzdłuż dróg, tworzenie nowych oraz uzupełnianie i przebudowa istniejących alej. Drogi do obsadzenia były wybierane w oparciu o kryteria przyrodnicze: znaczenie dla połączenia między stanowiskami i subpopulacjami pachnicy oraz techniczne: dostępność miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ruchu. Działaniami dodatkowymi projektu były: uzupełniająca inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej, opracowanie programu ochrony gatunku oraz działania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside