napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Ekokonsultacje
Fundacja Aeris Futuro organizuje i przeprowadza na życzenie konsultacje dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem do swojej działalności idei Green Events - standardu „Zielonych Wydarzeń". Wsparcie merytoryczne dotyczy zrównoważonego rozwoju, zeroemisyjności i offsetowania działalności.
Konsultacje mogą przyjąć formę wsparcia merytorycznego przy organizacji zeroemisyjnego, zielonego wydarzenia w danej firmie. Organizacje, które w ten sposób przeprowadzą konferencję, kongres, spotkanie integracyjne, koncert, zjazd, będą nagrodzone certyfikatem Zielonych Wydarzeń wydawanych przez Fundację Aeris Futuro. Konsultacje i kampania prowadzone są w oparciu o brytyjski Green Event Standard BS 8901. Fundacja Aeris Futuro pomaga w tworzeniu i realizacji strategii CSR, raportów i kampanii społecznych, programów wolontariatu pracowniczego oraz zajmuje się promocją i edukacją ekologiczną.

Fundacja Aeris Futuro ma duże doświadczenie w doradztwie ekologicznym dla biznesu. Przeprowadziła liczne projekty na linii biznes - sektor NGO: OFFSET Z TAURONEM, offsetowanie konferencji „Odpowiedzialna energia" PGNiG, eko-projekty dla Tchibo, Grupy TP i Fundacji Orange. Jest partnerem kursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce" Fundacji Sendzimira. Współpracuje z firmą doradczą PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, brytyjską organizacją Positive Impact.

O swoich zielonych wydarzeniach organizacje mogą informować w katalogu i kalendarzu on-line, na stronie www.zielonewydarzenia.pl  .

Wychodzimy z inicjatywą konsultacji dla biznesu, administracji i trzeciego sektora mając na celu propagowanie inicjatywy zielonych wydarzeń - zeroemisyjności, zrównoważonego rozwoju, ekologicznego podejścia do prowadzenia każdej działalności ludzkiej - mówi Joanna Mieszkowicz, założycielka Fundacji Aeris Futuro i pomysłodawczyni kampanii Zielonych Wydarzeń - Podczas przeprowadzanych konsultacji pomagamy zrozumieć mechanizmy organizacji zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń. Pokazujemy, w jaki sposób racjonalne użytkowanie energii i redukcja liczby odpadów pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zyskać pozytywny odbiór społeczeństwa. Oszczędzanie i ekologia może być atrakcyjna i przyjemna.

Idea zielonego wydarzenia (ang. sustainable event), powoli przyjmowana przez polskie instytucje, firmy i przedsiębiorstwa organizujące jakiekolwiek eventy, jest świadectwem podjęcia przez nie istotnych działań na rzecz ograniczania wpływu na środowisko naturalne i budowania zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie możemy nazwać zielonym, kiedy na każdym etapie przygotowań i realizacji jego organizatorzy zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego - redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędność energii i materiałów. Sympatycy ekologii mogą też pójść krok dalej i zdecydować się na uzyskanie efektu zeroemisyjności wydarzenia (ang. carbon neutral event). Można go uzyskać poprzez „offset", czyli rekompensatę nieuniknionej emisji, wspierając projekty ograniczające emisję - zalesianie, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii.

Jak wygląda zielone wydarzenie w praktyce?

Identyfikacja źródeł i zaprojektowanie działań ograniczających wpływ na środowisko oznacza w praktyce wybór miejsca organizacji imprezy (odległość od firmy, ekologiczność obiektu, najchętniej wyposażonego w certyfikat ekologiczny i otoczonego zielenią, zakwaterowanie możliwie blisko miejsca wydarzenia), transportu (uwzględnienie możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, w razie transportu samochodowego - preferowanie wspólnej jazdy; zasady ekojazdy), żywności i napojów (produkty sezonowe, lokalne, ograniczanie zbędnych odpadów - rozdawanie żywności, kompost, naczynia wielokrotnego użytku lub jednorazowe biodegradowalne), materiałów konferencyjnych (druk dwustronny, na ekologicznym papierze; wykorzystanie pendrivów w miejsce wydruków, identyfikatory nadające się do powtórnego wykorzystania) itp. Kolejnym aspektem jest oszacowanie śladu klimatycznego (carbon footprint, czyli obliczenie ilości wyemitowanego dwutlenku węgla w trakcie przygotowań i przebiegu danego eventu). W ten sposób może dojść do zoffsetowania emisji, czyli rekompensaty nieuniknionych emisji poprzez wsparcie projektu zwiększającego efektywność energetyczną w placówkach edukacyjnych.

Jak zamówić ekokonsultacje?

Zapraszamy do kontaktu:

biuro[at]aerisfuturo.pl

tel. +48 693 589 391

Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

Więcej informacji o organizacji green events na www.zielonewydarzenia.pl

 


Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside