napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Warsztaty i szkolenia z ekoedukacji

Jednym z naszych działań jest edukacja pracowników firm i instytucji w zakresie ograniczania negatywnego wpływ na środowisko przyrodnicze.

Edukacja ekologiczna ma na celu zmianę postaw, dlatego też warsztaty skoncentrowane są na aktywności uczestników oraz wykonywanych przez nich czynnościach. W czasie warsztatu dostarczamy doświadczenia, które wzbudza refleksję oraz skłąnia do zmiany postawy. Dlatego też w proponowanych przez nas warsztatach dominują metody „odkrywcze", eksperymentalne oraz praca w grupach (akcent na współprace, komunikacja każdy z każdym, wyzwolenie procesu samokształcenia).  

Proponowane szkolenia: 

Oszczędź sobie i środowisku"

Szkolenie, w którym poznajemy metody jak oceniać realne koszty naszych działań i co się tak na prawdę opłaca 

„Ochrona środowiska - ale o co chodzi?"

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z faktycznymi celami i działaniami składającymi się na ochronę środowiska. W ramach warsztatu uczestnicy szkolenia dowiadują się, że celem ochrony środowiska jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także: w jaki sposób codzienna praca w wpływa na jakość otaczającego nas środowiska; jak wygląda obieg zanieczyszczeń w wodzie, glebie, powietrzu i w jaki sposób zanieczyszczenia docierają do organizmu człowieka i wpływają na jego kondycję; jakie działania musi realizować firma i jej pracownicy dla ochrony środowiska.

„Firma jako element środowiska naturalnego - 4xO"

Celem szkolenia jest dostrzeżenie z jakich zasobów naturalnych korzystamy podczas naszej codziennej działalności (cykl życia produktu), zapoznanie się z pojęciami „carbon footprint", „carbon offset", zapoznanie się z narzędziem i metodologią obliczanie emisji CO2 dla poszczególnych produktów/czynności, pozyskanie informacji na temat wielkości śladu klimatycznego dla poszczególnych produktów/czynności oraz zapoznanie się i wypracowanie konretnych porad dotyczących ograniczania emisji CO2 i zwięszkania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

„Zadada 3R dla zrównoważonej gospodardki odpadami w biurze i w domu"

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z problemami ekologicznymi związanymi z produkcją odpadów i możliwościami ich rozwiązań, wprowadzenie zasad zrównoważonej gospodarki odpadami, wg modelu 3R, zaangażowanie pracowników do wdrażania uniwersalnej zasady 3R w życiu codziennym w biurze i w domu. 

Główne cele działań edukacyjnych:

• zwiększenie świadomości zagadnień ekologicznych i ochrony środowiska naturalnego;
• budowa wsparcia dla ekologicznych inicjatyw firmowych;
• aktywizacja na rzecz działań proekologicznych, propagowanie ekologicznego myślenia, zachowań i postaw proekologicznych;
• edukacja oraz zebranie oddolnych pomysłów na inicjatywy proekologiczne od pracowników firmy.


Zapraszamy do współpracy!

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside