napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Standard Ekobiuro

Celem standardu EKOBIURO jest pomoc wszelkim typom Organizacji (urzędom, przedsiębiorstwom, placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym) w ochronie środowiska naturalnego, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz usprawnienia działań ekologicznych i na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Biura są miejscem gdzie osoby zatrudnione spędzają dużą część dnia i gdzie wykonują szereg czynności, które wiążą się z oddziaływaniem na środowisko - zużyciem energii, wody, papieru, czy produkcją odpadów. Konieczność dotarcia do pracy z miejsca zamieszkania również jest ważnym obszarem oddziaływania na środowisko, ponieważ sektor transportu jest odpowiedzialny za bardzo dużą część emisji różnych zanieczyszczeń - w tym gazów cieplarnianych. Część z tych osób, które, z pobudek ekonomicznych, oszczędnie gospodarują energią i innymi zasobami w swoim domu zapomina o swoich proekologicznych nawykach, jeśli nie muszą płacić za zużycie prądu, czy wody. Z drugiej strony, część proekologicznych nawyków nabytych w miejscu pracy (np. segregacja odpadów, która jest coraz częściej spotykanym elementem gospodarki odpadami w miejscu pracy) może zostać przeniesionych na grunt rodzinny - w ten sposób świadomość ekologiczna zdobyta w biurze, może zostać przekazana członkom rodzin pracowników organizacji zaangażowanej w działania na rzecz środowiska.
 
Formy poszczególnych działań w ramach programu EKOBIURO (warsztaty, interaktywne wykłady, konkursy, gry terenowe, happeningi) wykorzystujemy celowo w kontraście do stereotypowego wizerunku pracownika biurowego. Jest to bowiem grupa osób otwartych i chcących brać udział w działaniach edukacyjnych opartych na formie zabawy, które odbierane są jako silnie integrujące i aktywizujące. 

Korzyści:

  • zmniejszenia zużycia surowców naturalnych;
  • zmniejszenie kosztów;
  • zwiększenie motywacji pracowników do osiągania celów firmy;
  • zbudowanie przyjaznych stosunków i atmosfery;
  • zwiększenie lojalności pracowników, dostawców i klientów;
  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej;
  • dodatkowe kanały promocji - Certyfikaty, działania promocyjne Fundacji; udział w konkursach promujących odpowiedzialny biznes oraz w kampanii ONZ - Climate Neutral Network - www.climateneutral.unep.org
Więcej informacji na stronie poświęconej temu projektowi: ekobiuro

Zapraszamy do współpracy! 

Kontakt: biuro[at]aerisfuturo.pl

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside